Stadig flere selvstendig næringsdrivende har stengt for godt, men mottar enda penger fra staten i støtteordninger. Illustrasjon: Envato Elements

10 000 enkeltmannsforetak har stengt, men mottar enda støtte


20 349  selvstendig næringsdrivende på Kanariøyene mottar for tiden stønad fordi driften har stoppet. Hjelpetiltakene for enkeltmannsforetak som ble lansert i mars skal hjelpe disse næringsdrivende med å takle det økonomiske tapet som følge av strenge restriksjoner og svikt i turismen. Rundt 10 000 av de som mottar slik stønad har allerede vært stengt i et år, og vil neppe åpne dørene igjen etter pandemien.

For de rundt 10 000 som nå har stengt har et overveldende flertall returnert lokalene de har leid til sine eiere og sagt opp leiekontraktene. Likevel fortsetter de å motta støtte gjennom ordningen for selvstendig næringsdrivende.

Blant de 10 000 som har stengt og som fremdeles mottar støtte er praktisk talt alle i turistområdene.

Under 500 euro i måneden

I begynnelsen av pandemien hadde mange inntrykk av at tiltakene ville vare i noen måneder, og ikke i over et år. Derfor benyttet mange seg av muligheten til økonomisk støtte i et håp om at de snart kunne åpne igjen. Nå står de tomme lokalene igjen, og mange selvstendig næringsdrivende som tidligere drev vellykkede bedrifter lever på under 500 euro i måneden. Den økonomiske støtten de mottar er alt de har igjen.

Les også: 

Nesten 4000 bedrifter forsvant i 2020
 
Gjennom 2020 var det mange som holdt på troen om at ting ville bli bedre, og bare 0,1% av enkeltmannsforetakene ble lagt ned. I alt forsvant 92 selvstendig næringsdrivende i 2020.

2021 blir året da man ser det virkelige utfallet og skaden som denne helsekrisen har påført næringslivet på Kanariøyene. Bare i årets første måned forsvant nesten 500 enkeltmannsforetak. Regjeringen har besluttet å forlenge hjelpetiltakene, og ordningen for å kvalifisere har også blitt gjort mer fleksibel. Det kan bremse den negative utviklingen, men langt fra stoppe den.

Over 60% nedgang i omsetning

Assosiasjonen for selvstendig næringsdrivende på Kanariøyene, ATA, estimerer at så mange som 80 000 selvstendig næringsdrivende mottar eller vil motta støtte. Det utgjør over 62% av alle enkeltmannsforetak på øygruppen. Den samme organisasjonen har beregnet at mer enn halvparten av enkeltmannsforetakene har tapet mer enn 60% av omsetningen.

– Kanariøyene vil bli en av regionene hvor gruppen selvstendig næringsdrivende som mottar støtte vil øke mest. Økonomien har stoppet opp fullstendig, sier presidenten i ATA på Kanariøyene, Juan Carlos Arricivita til Canarias 7.

Han påpeker at det er Fuerteventura og Lanzarote som har blitt rammet hardest av den økonomiske krisen.

Les også:

Hotellsektoren har nådd et vippepunkt
 

Neppe bedre til sommeren

Arricivita har ingen tro på at ting blir bedre til sommeren.

– Det er mange måneder nå, og for hver dag som går blir gjenopprettelsen forsinket. Vi tror ikke det vil skje til sommeren, når det blir sterk konkurranse og luftfarten fortsatt vil bli rammet, så i beste fall må vi gå slik til oktober eller november, sier Arricivita.

Han frykter at mange bedrifter nå vil gå dukken fordi støtten ikke er nok til å holde liv i enkeltmannsforetakene, og at de næringsdrivende vil få store problemer med å betjene gjeld. Det vil i så fall føre til enda flere nedleggelser. Han ber derfor om mer direkte støtte til de næringsdrivende.

Må komme på banen

– All produktiviteten som blir ødelagt nå vil ta mange år å gjenopprette. Det er nødvendig at den politiske ledelsen kommer på banen og gjør alt de kan for å hjelpe selvstendig næringsdrivende, sier han, og legger til:

– Så langt har lite blitt gjort. Hva hjelper det å utsette innbetaling av skatt hvis det ikke er noe å betale?

Han mener også at kommunene må komme på banen med skattelettelser for lokale bedriftseiere, noe som så langt ikke har blitt gjort i de fleste kommuner.