Kanariøyene er en vulkansk øygruppe, og det er derfor helt naturlig at små skjelv forekommer. Ofte kommer disse i klynger. Ettersom dette er normalt er det heller ingen grunn til å frykte disse seismiske bevegelsene, men forskere følger likevel nøye med på utviklingen for å analysere og vurdere tilstanden i det vulkanske området.
Skjelv som merkes av befolkningen på øyene forekommer mer sjeldent, men fra tid til annen kan disse merkes som små skjelvninger.