15 000 dødsfall som følge av influensa på to år


Influensa har tatt rundt 15 000 liv i Spania på to år. Dette er langt færre enn antallet døde som følge av coronaviruset, som har tatt 27 136 liv på under fem måneder.

Det nasjonale senter for epidemiologi har publisert nye tall i Eurosurveillance – en vitenskapelig journal utgitt at det Europeiske smittevernbyrået – som har analysert dødsfall som følge av influensa i perioden 2011-2018 i Spania.

Tallene viser at influensa har en høy under den årlige epidemien, som har ført til 15 000 dødsfall på to år.

I tillegg slår rapporten vast at influensaen har forårsaket mellom 500 000-700 000 milde sykdomstilfeller behandlet av fastleger, mellom 35 000-52 000 sykehusinnleggelser, og mellom 2500-3000 innleggelser på intensivavdelinger.
Spanske SSB: Covid-19 har tatt 15 000 flere liv enn antatt
 

Coronaviruset er dødeligere

Covid-19 har på sin side tatt minst 27 136 liv på fem måneder, noe som igjen bekrefter at coronaviruset har en langt høyere dødelighet enn vanlig sesonginfluensa.

243 928 personer har fått påvist Covid-19, 11 619 har blitt innlagt på intensivavdeling og 124 631 har vært innlagt på sykehus ifølge Helsedepartementet.

Overføres raskt mellom barn

Rapporten viser at viruset raskere overføres mellom barn under 15 år, noe som spesielt kom frem under pandemien i 2009. Det kraftigste utbruddet av vanlig sesonginfluensa kom vinteren 2004-2005.

Studien konkluderte også med at den gjennomsnittelige influensaepidemien i Spania varer i 8,7 uker, og at det tar 4,3 uker fra epidemien begynner til utbruddet når toppen. I 12 av 18 influensasesonger begynte utbruddet for alvor i midten av desember.
Calima kan ha bremset spredningen av coronaviruset
 

Kan gi bedre kontroll

Carlos III-instituttet i Spania indikerer at disse tallene kan brukes i arbeidet for å redusere influensa-dødsfall i landet og gi helsemyndighetene bedre kontroll over spredningen av sykdommen.

Studien er ledet av forsker Amparo Larrauri som er koordinator for influensaovervåkningsgruppen i det nasjonale senter for epidemiologi. Forskere fra avdeling for forebyggende medisin ved La Paz-sykehuset, generaldirektoratet for folkehelse i Castilla y León og Influensaovervåkningssystemet i Spania har deltatt i undersøkelsen.