20 personer anmeldt for uaktsom bruk av ild

Ulovlige bråtebranner og bålfyring i høyrisiko-områder blir slått hardt ned på. På sommeren er dette totalforbudt som følge av økt skogbrannfare.

FARLIG: Her herjer skogbrannen i Valleseco sommeren 2019. Den ble mest sannsynlig forårsaket av en defekt strømkabel, men uforsiktig bruk av ild er en av hovedårsakene til skogbrann på Kanariøyene. Foto: Øyrådet

Av Leo Lunde | Publisert 10. oktober 2020 kl. 20:50

Øyrådet på Gran Canaria har anmeldt 20 personer for uaktsom bruk av ild så langt i år. Halvparten av anmeldelsene ble registrert i sommer, da skogbrannfaren var høyest. Antallet slike tilfeller viser at den viktigste årsaken til skogbranner er uaktsomhet ved bruk av ild.

Fra 1. juli til 30. september er det meget stor fare for skogbranner på Kanariøyene.

Ulovlig bråtebrann

Miljøvernagenter registrerte 8 anmeldelser for bråtebrann i denne perioden, ettersom dette er totalforbudt på sommeren. I tillegg ble en anmeldt for å fyre opp bål under en campingtur, og en annen for å benytte en grill i et naturområde uten autorisasjon.

De ti andre sakene ble registrert i januar – juni. Syv av disse var for bråtebrann uten autorisasjon eller nødvendig sikring og tre var for bålbrenning. Store deler av denne perioden var under portforbudet, og derfor er det trolig at disse tallene ville vært mye høyere uten portforbudet i vår.

Høyrisiko-områder

Informasjon fra øyrådet viser dessuten at 17 av de 20 anmeldelsene ble registrert i høyrisiko-områder eller i beskyttede naturområder. I flere tilfeller var det også snakk om begge deler, altså at området der hendelsen ble registrert var både et beskyttet naturområde og et høyrisiko-område.

Brudd på reglene om bråtebrann har ført til en rekke bøter fra 300-3000 euro. De potensielt høyeste bøtesatsene gjelder for beskyttede naturområder, der man risikerer opp til 600 000 euro i bot for alvorlige brudd på reguleringene.

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!