Siste

286 ulovlige søppelfyllinger på Gran Canaria, ifølge ny studie


Doktorgradsavhangingen konkluderer også med at områder som blir rammet av ulovlig søppeltømming på Gran Canaria har økt med rundt 300 hektar på 12 år.

Det er geografen Lorenzo Quesada som har publisert disse tallene i sin doktorgradsavhandling.

Mellom 2000 og 2012 har områder rammet av ulovlig søppeltømming økt med 286 hektar, hvorav 210 hektar er i sørøst, og 80 i nordvest.

Problemet forventet å øke

Det er forventet at områder som blir rammet av den ulovlige søppeltømmingen vil øke ytterligere i årene som kommer, hvis ikke en plan blir lagt frem for å bekjempe forsøplingen av disse områdene.

En ulovlig søppelfylling blir definert som et område på mer enn 2000 kvadratmeter som inneholder avfall som ikke blir håndtert i løpet av minst to år for vanlig avfall, eller ett år for farlig avfall. Dette er dog bare definisjonen de lokale administrasjonene enes om, og ikke en juridisk definisjon.

Mangelen på en tydelig juridisk definisjon av ulovlige søppelfyllinger er også et av hindrene for at noe skal kunne gjøres med problemet.

Unik innsikt

Forfatteren av studien, Lorenzo Quesada, har skrevet sin doktorgradavhandling i geografi om situasjonen. Han har også studert en ny type kartografi for å utvikle verktøy som gir han en unik innsikt i problemet med ulovlig søppeltømming på Gran Canaria og La Palma.

Ifølge geografen ble han overasket av resultatene i sin egen studie. Han skal ikke ha forventet å finne så mange områder som var rammet av dette.

– Jeg forventer at situasjonen er lignende også på de andre øyene, sier Lorenzo Quesada til avisen La Provincia.

Reflekterer vår livsstil

Han mener selv at de ulovlige søppelfyllingene er en refleksjon av måten vi lever på, og vår generelle livsstil. Derfor består også mye av avfallet på Gran Canaria av plastikk, ettersom jordbruket har beveget seg mot dyrking i drivhus, samt urbanisering av tidligere ubebygde områder som ikke har gått helt etter planen.

Spesielt gjelder dette utbyggingen som foregikk rundt år 2000, da øyene opplevde en eiendomsboom. Mange tomter ble gjort klare for bygging av nye hus og leiligheter, men enkelte av disse ble stående tomme eller halvferdige. Her ligger avfall etter byggingen igjen, sammen med avfall fra husholdninger som har havnet der i årenes løp.

Bortgjemt, men lett tilgjengelige

Dette er for eksempel tilfellet i det planlagte Costa Canaria-komplekset nær Sardina-fyrtårnet i Gáldar, og en del tomter i El Doctoral i Santa Lucía.

I de mer utbygde strøkene i sør, slik som Loma Dos i Arguineguín, kan man se miniatyreksempler på slike tilfeller der forlatte tomter ligger mellom boliger. Også her blir det raskt liggende avfall, selv om disse områdene langt fra betegnes som søppelfyllinger.

ulovlige søppelfyllinger på Gran Canaria
Her fra industriområdet i Arinaga. Foto: Google Maps

Et annet kjennetegn på de ulovlige søppelfyllingene er ifølge Quesada at de ofte ligger bortgjemt, men samtidig lett tilgjengelige. Ofte er dette i utkanten av byområder, nær landbruksområder som ikke lenger er i bruk, eller i umiddelbar nærhet til industriområder.

Dette er tilfellet i Arinaga i Agüimes, hvor de industrielle områdene flere steder er rammet av store mengder avfall.

Rammer også turistområder

Heller ikke turistområdene slipper unna. Bare i El Tablero og El Veril finner man to eksempler på slike ulovlige dumpingsteder.

– Det er viktig å fjerne alt avfallet som eksisterer og gjøre områdene vakre, og øke verdien. Hvis de er teppelagt med avfall påvirker det ikke bare inntrykket hos turister, men også kvaliteten og det biologiske mangfoldet, forklarer Quesata.

En ond sirkel

For å løse problemet er geografen klar på at vi må promotere en grønnere kultur i samfunnet.

For han er ikke problemet at disse tomtene er tilgjengelige, men mangelen på kunnskap hos folket. En av konklusjonene i hans studie viser at når et område først er rammet av søppel, øker dette sjansen for at folk fortsetter å dumpe avfallet sitt på samme sted. Dumpingen tiltrekker seg mer dumping.

Holdninger må endres

I tillegg til en omfattende holdningskampanje tror Quesada at det vil hjelpe dersom man får budsjettene på plass for å rydde de ulovlige søppelfyllingene. Mer personell og økte ressurser til Guardia Civil sin flora- og faunaetat Seprona, og til departementet for natur- og miljøvern vil bidra til å løse dette, mener Quesada.

I tillegg mener han at kommunene må gjøre en bedre jobb med å stille landeierne til ansvar, slik at disse også blir en del av forebyggingen. Avslutningsvis anbefaler Quesada også at man iverksetter en «institusjonell forskjønningsplan» for å gjøre disse områdene om til vakre og nyttige områder for innbyggerne.