Siste

467 millioner euro til det grønne skiftet på Kanariøyene


Departementet for grønt skifte på Kanariøyene skal bruke 467 millioner euro fra statens for å fremme overgangen til fornybar energi på øygruppen, melder den regionale regjeringen.

Investeringsplanen skal bidra til at Kanariøyene kan skal øke energieffektiviteten i de kommende årene, for å nå klimamålene satt av regjeringen frem til 2040, som innebærer en total avkorbonisering av økonomien.

De 467 millionene skal komme i tillegg til midlene som er tildelt Kanariøyene allerede for å bli mer selvforsynt. 6,1 millioner euro er satt av til dette, mens 18,8 millioner eruo er satt av til promoteringen av el-biler på øyene.

Under et digitalt møte mellom Kanariøyenes minister for bekjempelse av klimaendringer José Antonio Valuena og energiminister Sara Aagesen i Spania, diskuterte de også problemene med strømnettet på Tenerife, som gjentatte ganger har sviktet og ført til omfattende strømbrudd på øya.