Over 300 000 bedrifter i Spania er stengt eller har minimal aktivitet på grunn av pandemien. Illustrasjon: Envato Elements

49% av kanariske selskaper tror 2021 blir verre enn 2020


Ifølge utsiktsrapporten «Perspectivas España» tror 49% av kanariske bedrifter at den økonomiske situasjonen vil forverre seg i 2021. Det er 17% over landsgjennomsnittet på 32%.

Viruskrisen har rammet bedriftssektoren i Spania hardt. Restriksjoner på reise og sosial distansering har spesielt rammet restauranter, fritidstilbud, turistsektoren og transportsektoren.

7 av 10 selskaper sier de anser situasjonen som dårlig eller veldig dårlig, men mange tror likevel at situasjonen vil bedre seg innen et år.

61% av selskapene planlegger økning i omsetningen gjennom 2021, men 66% tror ikke de kommer opp på nivået før pandemien før tidligst i 2022.

Rapporten konkluderer også med at 50% av selskapene i Spania måtte gjøre nedskjæringer og nedbemanninger i 2020.

29% av bedriftene tror antallet ansatte vil øke i 2021, men 32% planlegger ytterligere nedskjæringer. 38% tror situasjonen vil forbli uendret i deres selskap.