Foto: Policia Canaria

7000 politifolk skal passe på at folk følger reglene


Regjeringsdelegasjonen på Kanariøyene skal sammen med det regionale sikkerhetsrådet koordinere politiets innsats for å unngå ulovlige sosiale sammenkomster på Kanariøyene.

Rundt 7000 politifolk skal jobbe i helgene, med mannskaper fra det nasjonale politiet, Guardia Civil, Policia Canaria og det lokale politiet i kommunene.

Målet er å unngå at folk samles i større grupper enn det som er lov, og da med spesielt fokus på ulovlig festing.

Tiltaket kommer etter at store folkefester der smittevernreglene ble brutt fant sted i Madrid og Barcelona etter at portforbudet ble avsluttet.

På Gran Canaria og Tenerife er det lov å samles inntil seks personer per gruppe dersom man ikke bor sammen.