75% har enda ikke blitt alderstestet


Av de 2652 mindreårige migrantene som for tiden blir tatt hånd om av kanariske myndigheter er det 2016 personer – litt over 75% – som enda ikke har gjennomgått pålagte prøver for å avgjøre alderen deres. Det er alderen som avgjør om det er staten eller regionale myndigheter som har ansvaret for hver enkelt migrant.

Beregningen er gjort av sosialdepartementet i regjeringen på Kanariøyene.

Ifølge generaldirektoratet for beskyttelse av barn kan så mange som 600 migranter som opplyser at de er mindreårige være over 18 år, men på grunn av trege prosesser for å utføre bentester tar det tid å avgjøre dette, ifølge Canarias 7.

Direktoratets direktør Iratxe Serrano forklarer til nyhetsbyrået Efe at forsinkelsene hovedsaklig er på Gran Canaria og Fuerteventura, der de fører til store problemer med mottakskapasiteten for mindreårige på disse øyene.

Dårlig innflytelse på barna

Ifølge Serrano er rundt 300 av de 600 migrantene personer med «åpenbare fysiske tegn på at dette er individer over 25 år, og noen ganger over 30 eller til og med 40». De andre 300 er det mer tvil om, og de er trolig på grensen til å bli, eller har nylig blitt over 18 år.

Det er de eldste som starter de fleste hendelsene og slåsskampene på mottakene for mindreårige, ifølge Serrano. De står ifølge direktoratet bak 95% av hendelsene, og er derfor en dårlig innflytelse på de ekte barna.
Hendelser som dette, der møbler og stein ble kastet mot politiet, har oppstått på mottak for mindreårige. Det er i de fleste tilfeller de voksne som utgir seg for å være mindreårige som skaper bråk, sier direktøren i generaldirektoratet for beskyttelse av barn.

– Våre mottak og organisasjonene som driver de er forberedt på å håndtere barn. De ansatte er meget kompetente, men de kan ikke håndtere onkler med grått hår, sier Serrano til nyhetsbyrået.

Han sier departementet nå er desperate etter hjelp og tiltak for å løse situasjonen.

Slik testes alderen

For å avgjøre om migrantene faktisk er under 18 år er det satt opp en klar protokoll: to bentester skal utføres, en på håndleddet og en på kjeven. Dette utføres av rettsmedisinsk institutt, som så sender sin rapport til provinsene. Basert på denne og annen informasjon myndighetene har om migrantene blir alderen fastslått.

Går tregt

Hovedårsaken til at denne prosessen går så tregt ligger i helsevesenet. Å ta røntgenbilder har hele veien vært en tidkrevende prosess, og denne har kollapset fullstendig på grunn av pandemien. Den kraftige økningen i antallet migranter i 2020 førte til enda mer kø.

Sosialdepartementet på Kanariøyene ba allerede i januar om at myndighetene også skulle ta i bruk private sykehus og legesentre for å utføre disse testene. Det forslaget ble godkjent av aktoratet i Las Palmas, men har så langt ikke blitt brukt. Prosessen for å aldersteste migranter som hevder de er mindreårige har så smått startet igjen.

40 tester i uka

Maksimalt har det vært snakk om rundt 40 tester i uka, ettersom det også går tregt på rettsmedisinsk institutt. Dermed holder ikke testene følge med de som ankommer, og personer som nå blir tatt vare på av kanariske myndigheter som mindreårige øker.

Ombudsmannen har gjentatte ganger videreformidlet klager de mottar rundt denne prosessen til statsadvokaten, og har påpekt at det er tvil rundt nøyaktigheten til disse aldersprøvene.

Lover raskere testing

Ifølge Serrano har de blitt lovet at helsevesenet på Kanariøyene skal kunne utføre rundt 100 ukentlige aldersprøver fremover, slik at man får redusert de lange ventelistene.

I tillegg innføres det nye retningslinjer som lar de ansatte på mottaket frakte personene til sykehuset for å utføre prøven. Resultatene skal likevel overleveres til det nasjonale politiet når de foreligger.

Prioriterer de mest tvilsomme

Det skal også gis prioritet til de tilfellene der tegn på feil alder er tydelig.

Serrano understreker overfor Efe at alle som mangler tilstrekkelig dokumentasjon på alderen skal testes, selv om de også er små barn, fordi alderen deres er viktig for å avgjøre ting som skolegang, medisinske behov, og ikke minst; når de går fra å være  barn til voksne.

Overfyllt mottaksapparat

Siden januar 2020 da ankomstene av båtmigranter begynte å øke har opp til 26 nødmottak blitt tatt i bruk på Kanariøyene for å ta vare på enslige mindreårige migranter.

Totalt skal disse ha en kapasitet på rundt 500 plasser, men regjeringen på øygruppen har nå ansvaret for 2652 personer.

Hjelp fra andre regioner

På grunn av det overfyllte mottaksapparatet på øygruppen har den kanariske regjeringen bedt om hjelp fra andre regioner i Spania. Castilla y León har sagt seg villige til å ta inn 25 personer, og Catalonia har gjort 40 plasser tilgjengelige.

Det er trolig at de første mindreårige migrantene som flyttes blir til Catalonia, ettersom de har plassene stående klare. For å gjøre en slik overføring mulig har myndighetene i regionene blitt enige om overføring av vergeansvaret fra en region til en annen. I castilla y León vil det ta minst en måned å ferdigstille de 25 plassene.