90.000 kanariere får garantilønn av staten


Kostnaden for garantilønnordningen beløper seg til tre milliarder euro i året.

Garantilønnordningen medfører en økning på rundt 100 millioner euro i økt støtte sammenlignet med nåværende tiltak.

Tiltaket ble vedtatt i kongressen på fredag.

Det er de fattigste som skal få støtten, og målet er at fire av fem skal få tilgang på garantilønnen. Mange av disse går allerede på sosialstønad, men vil få bedre levekår når den nye ordningen blir innført.

Slik beregnes beløpet

Beløpet som skal utbetales vil variere mellom husstandene, og beregnes ut fra en såkalt «minimum vital inntekt». Garantilønnen skal dekke forskjellen mellom det hver mottaker tjener eller får i sosialstønad og beløpet staten anser som den laveste nødvendige inntekten for lovsopphold.

Minstesatsen ligger på 5538 euro i året for enslige uten barn, mens den høyste satsen er på 12 184 euro i året for familier som består av to voksne og mer enn to barn.

Livssituasjonen til alle som mottar garantilønn skal evalueres med jevne mellomrom, og tilpasses personlige og økonomiske forhold i familien. Beregningsgrunnlaget for utbetalt beløp er inntektene i foregående år.

Det gjøres også tilpasninger i disse beregningene på grunn av coronaviruset, og inntektene i år vil også kunne bli en del av beregningen. Dermed kan de som har mistet minst 50 prosent av inntekten de hadde i 2019 kvalifisere til garantilønn.

Kan eie bolig

For å kvalifisere til garantilønn kan man ikke ha eiendeler eller formue som overstiger tre ganger minstebeløpet, med unntak av bolig.

Både utlendinger som er fast bosatt i Spania og spanske statsborgere har rett på garantilønn dersom de oppfyller kriteriene.

Du skal i utgangspunktet ikke ha en jobb som gjør at du tjener nok til livets opphold, men dersom man får jobb etter at garantilønn er innvilget blir ikke denne avkortet i den første perioden man er ute i jobb.

Man må være mellom 23-65 år gammel for å kvalifisere for ordningen, men unntak gis til de mellom 18-22 som forsørger barn.

Får støtten automatisk

Fra 15. juni kan alle som mener de kvalifiserer til ordningen søke om dette.

Samtidig er det forventet at nesten 100 000 vil flyttes over på garantilønnordningen automatisk. Dette er familier som allerede mottar sosialstønad, men som skal flyttes over på den nye ordningen.

2,3 millioner mottakere

2,3 millioner spanjoler vil ha rett på denne ordningen på landsbasis. På Kanariøyene har beregninger vist at 48 500 husholdninger tjener mindre enn 398 euro i måneden pr. person, og dermed kvalifiserer til garantilønn. Det utgjør rundt 90 000 personer på øygruppen.