Advarer mot skadelig sandstøv i lufta –⁠ kan bli tett mot helgen


Helsemyndighetene har gått ut med en advarsel via generaldirektoratet for folkehelse, hvor de anbefaler at befolkningen på Kanariøyene tar forholdsregler i forbindelse med calimastøvet som nå er over øygruppen.

De neste dagene er calimaen forventet å tilta i styrke, og spesielt til helgen vil sandstøvet kunne ligge tett over øyene, ifølge calimamodellen Skyron.

Slik tett calima er forbundet med helsefare, spesielt for de med luftveissykdommer slik som astma og KOLS. Helsevesenet ser ofte at antallet innleggelser og besøk hos legevakt stiger i forbindelse med kraftig calima.
Så farlig er calima – 10 tips når sandstøvet kommer
 

Når det er calima bør du unngå utendørs aktivitet, drikke mye vann, tørke vekk støv som kommer seg innendørs og holde vinduer og dører lukket. Dersom du får pustevansker bør du ta kontakt med lege.