Advarer om mulig vulkanutbrudd på kanariøya La Palma

- Det er veldig liten sannsynlighet for en kollaps og tsunami, sier vulkanekspert til Canariavisen.


Beredskapsmyndighetene på Kanariøyene har innført gult farenivå for vulkanutbrudd på kanariøya La Palma. Gult er farenivå to av fire på skalaen.

Ifølge beredskapsmyndighetene kan et utbrudd komme innen dager eller uker, men dette er fremdeles usikkert. Det er foreløpig ingen sikre tegn på at et utbrudd vil skje på kort sikt.

- Vi kan ikke spå noe på kort sikt. Men alt tyder på at det vil utvikle seg til sterkere jordskjelv som blir mer intense og merkes av befolkningen, sier direktør María José Blanco i det nasjonale geografiske institutt, IGN, til El Pais.

Innbyggerne på den lille øya har fått instrukser om å forberede seg på evakuering, etter at over 4200 rystelser og jordskjelv har blitt registrert ved vulkanen Cumbre Vieja siden lørdag.

Det bor rundt 83 000 mennesker på La Palma.

Slik så de seismiske målingene ut på torsdag. Grafikk: IGN

Faggruppen i sivilforsvaret som er satt til å overvåke den vulkanske risikoen på Kanariøyene hadde i går et møte der de anbefalte myndighetene om å opprettholde gult farenivå.

- Det har enda ikke vært et stort jordskjelv som baner vei for magmaen, som er på en dybde på åtte kilometer, og som kan føre til skjelv når den trenger seg gjennom jordskorpen for å nå overflaten, forklarer Blanco til El Pais.

Nærmere overflaten

De siste ukene har antallet rystelser økt og episentrene har kommet nærmere overflaten. I går ble det registrert ni skjelv med styrke på mellom 2,6 og 3,1 på Richters skala, i tillegg til flere små rystelser.

De siste timene har det vært færre jordskjelv med lavere styrke, men de har kommet nærmere overflaten. Seismisk aktivitet på 1-3 og 4-5 kilometers dybde har blitt registrert.

Bakken på La Palma har også steget med til sammen 10 cm de siste dagene, i området der rystelsene har blitt registrert. Ifølge det nasjonale geografiske institutt har hastigheten på stigningen gått ned det siste døgnet.

Kan føre til tsunami - men det er lite sannsynlig

I 2018 satt myndighetene i New York opp en tsunami fra Kanariøyene som følge av vulkansk aktivitet på sin risikoliste.

Vulkanolog Stephan Grilli påpekte i 2019 at dette kan komme til å skje, hvis en 450 kubikkilometer stor del av Cumbre Vieja-vulkanen faller i havet.

Skulle det verste scenarioet inntreffe kan det føre til en tsunami som rammer både Kanariøyene, Spania, Portugal, Afrika og østkysten av USA.

Forskning er vist at de fleste slike store ras på Kanariøyene tidligere i historien har skjedd gradvis, og derfor ikke utløst store tsunamier. Sjansen for at noe slikt skulle skje er imidlertid forsvinnende liten.

Forskere som utarbeidet en rapport i 2006 mener sjansen for en slik megatsunami fra La Palma sannsynligvis er mindre vanlig enn en gang per 100 000 år.

-Med denne typen aktivitet er det mest sannsynlig at ingenting skjer, eller at det kommer et lite utbrudd. Det er veldig liten sannsynlighet for en kollaps og tsunami. Det er ekstremt usannsynlig, forklarer forsker og vulkanekspert Amy Donovan ved University of Cambridge, til Canariavisen.

Forventer sterkere jordskjelv

En egen vitenskapskommitee har påpekt at prosessen i vulkanen fortsetter og kan utvikle seg raskt på kort sikt. De sier også muligheten for sterkere jordskjelv er forventet.

Vitenskapskommiteen som består av eksperter fra beredskapsdepartementet, det nasjonale geografiske institutt, vitenskapsrådet, vulkanologiinstituttet Involcan, geologiinstituttet IGME og meteorologisk institutt i Spania.

Mye magma under overflaten

Ifølge Involcan er det 11 millioner kubikkmeter magma i reservoaret der skjelvene har blitt registrert.

Det forrige utbruddet på La Palma skjedde i oktober 1971. Da spydde Teneguia-vulkanen ut lava i over tre uker, etter at et område sør på øya slo sprekker. Siden 2017 har den seismiske aktiviteten igjen økt på øya.

Fire farenivåer

Beredskapsplanen PEVOLCA består av fire fargekoder, basert på risikoen.

Dette går fra lav risiko på grønt, til gult, oransje og rødt.

Når farenivået er gult økes informasjonsflyten til innbyggerne i påvirkede områder, samtidig som overvåkning av områdene intensiveres.

Forbereder seg på evakuering

Innbyggerne i flere kommuner på La Palma har fått beskjed om å forberede seg på evakuering.

Dette innebærer at de skal holde seg informert gjennom media, offisielle informasjonskanaler, og ha det mest nødvendige ferdig pakket for evakuering.

Dette inkluderer mobil med lader, viktige medisiner og personlig dokumentasjon.

Myndighetene påpeker at befolkningen må forholde seg rolige, ikke få panikk, og at man skal unngå å høre på rykter som oppstår.

Det anbefales videre at man kjenner alle evakueringsruter ut av området, og at man har avtaler med personer utenfor risikoområder slik at man har et sted å være.

Oppdager man uvanlige forandringer, slik som buldring, gassutslipp, aske, endring av vannivåer i brønner, små skjelv ol. skal man kontakte nødsentralen på 112. Husk at dette nummeret bare skal brukes i nødsituasjoner.

Personer med redusert mobilitet som kan ha behov for evakuering med ambulanse skal varsle kommunen om dette i forkant.

Utbrudd i 2011

I 2011 ble det registert en økning i den seismiske aktiviteten i havet utenfor kanariøya El Hierro.

Et utbrudd i en undersjøisk vulkan fulgte kort tid etter.