Annonse

Advarer:

Så farlige er elektriske sparkesykler

Forsikringsselskapet Mapfre har utført krasjtester for å vise hvor galt det kan gå hvis du kolliderer eller faller når du kjører elektrisk sparkesykkel.

KAN GÅ GALT: Hvis du krasjer på en elektrisk sparkesykkel kan det gå riktig ille.

Av Leo Lunde
Publisert 17. februar 2021 kl. 23:05

Av Leo Lunde
Publisert 17. februar 2021 kl. 23:05

Annonse

Leger som jobber på intensivavdelinger var de første som slo alarm om farene ved elektriske sparkesykler. Nå har forsikringsselskapet Mapfre kartlagt hvor farlig disse fremkomstmidlene faktisk kan være.

Ifølge forsikringsgiganten havner nemlig en av tre som blir skadet i ulykker på slike sparkesykler på intensivavdelingen. Det sier mye om hvilke skader som oppstår i slike ulykker, som hovedsaklig består av hodeskader og bruddskader.

Synes på ulykkestallene

Det første som blir klart når man studerer tallene er at antallet ulykker gikk kraftig opp når disse sparkesyklene ble en del av trafikken, og spesielt i store byer. Som i Norge har disse elektriske fremkomstmidlene blitt stadig mer populære, også i Spania. Det synes på ulykkestallene.

Og til tross for pandemien som burde legge en demper på ulykkestallene er det overraskende nok helt motsatt. Sparkesyklene har nemlig tatt enda mer av under pandemien, fordi de byr på lett fremkommelighet i en tid da folk gjerne unngår kollektivtransport.

Over 100 alvorlige ulykker

I Spania ble over 100 alvorlige ulykker på elektriske sparkesykler registrert. Seks personer har mistet livet i dødsulykker. Veksten i antall ulykker med slike fremkomstmidler var på 31%, og antall dødsfall økte med 20%, fra fem til seks dødsfall.

Analysen fra Mapfre viser også at nesten alle ulykkene skjer i byområder. Nesten halvparten av de som havner i ulykker er mellom 16-35 år gamle.

60% av tilfellene var kollisjoner med andre kjøretøy, og da spesielt biler i trafikken, men en av fem var påkjørsler av fotgjengere. I 11% av tilfellene var det sjåføren selv som falt og ble skadet.

Hode- og nakkeskader

Som følge av ulykkesstatistikken har Mapfre utførte kollisjonsntester for å se hvordan en ulykke på elektrisk sparkesykkel kan ramme sjåføren og ikke minst andre fotgjengere.

Denne testingen viser at hode- og nakkeskader er typisk for kollisjoner med biler. Dersom en sjåfør på sparkesykkel treffer en fotgjenger går det hardest ut over fotgjengeren, med typiske skader i beina, brystet og hodet. Også sjåføren risikerer alvorlige skader i det påfølgende fallet.

Alvorlige skader

Den nye loven som regulerer elektriske sparkesykler i Spania har satt en makshastighet på 25 kilometer i timen for slike kjøretøy. Med den hastigheten risikerer man alvorlige skader, både på sjåføren og fotgjengere som blir truffet.

De seks dødsfallene som ble registrert i ulykker på sparkesykler i 2020 var i Catalonia, Barcelona-regionen, Galicia og Benidorm.

Les også:

Fartsbegrensning og promillegrense – slik er de nye reglene

 

10 år gammel jente

I halvparten av tilfellene var sjåføren 16-35 år. Fire menn og en kvinne mistet livet, i tillegg til en ti år gammel jente som fikk alvorlige hodeskader da hun falt.

Halvparten av dødsulykkene involverte andre kjøretøy, mens halvparten ble forårsaket av fall. I 40% av tilfellene var det hodeskader som førte til dødsfallet, spesielt fordi sjåføren ikke brukte hjelm.

I tillegg påpeker ekspertene av uaktsomhet hos andre (sjåfører og fotgjengere) og kjøring på veier hvor sparkesykler ikke er tillatt var medvirkende faktorer.

Også sjåførens lave alder anses som en risikofaktor, noe de mange kommuner har forsøkt å forhindre ved å innføre aldersgrense på 15-16 år for bruk av sparkesyklene.

Dette bør du gjøre

Mapfre er enige med legene på intensivavdelingene om hvilke sikkerhetstiltak man alltid må ta. Øverst på lista står bruk av hjelm, noe de mener bør være obligatorisk. Refleksvest er viktig for synlighet, og høretelefoner som spiller musikk kan forhindre at man har oppmerksomheten rettet på omgivelsene.

Av de mindre alvorlige skadene er det mange beinbrudd, som gir ekspertene grunn til å advare mot å bremse med foten. Kjøring på fortau setter også fotgjengere i fare, og er nå forbudt etter at nye reguleringer ble innført. Forskerne påpeker også at man bør gå av sparkesykkelen for å krysse veien, slik man også bør med sykkel.

 

 

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!

 

Partnerinnhold

Annonse
Annonse