Illustrasjon: Envato Elements

Alle fritidsreisende må på karantenehotell


Regjeringen i Norge har varslet endringer i karantenekravet for de som har vært på «unødvendige fritidsreiser» til utlandet. Disse må fra 17. mars tilbringe karantenetiden på karantenehotell.

Fra før av har hovedregelen vært at reisende til Norge plikter å gjennomføre karantenen på et karantenehotell, men enkelte grupper er unntatt fra dette.

Minst tre dager

– Fritidsreisende må oppholde seg på karantenehotell minst frem til negativt svar på test, tatt tidligst tre dager etter ankomst. Det vil ikke være en plikt for kommunene å tilby test, eller en rettighet å bli testet på dag 3, skriver regjeringen i sin pressemelding.

I praksis betyr dette at man risikerer å måtte tilbringe hele karantenetiden som varer i ti dager på hotell, men at du kan få fullføre resten av karantenen hjemme dersom du får en negativ test etter minst tre døgn på karantenehotell. Dette er likevel ikke en test kommunen er pålagt å gi deg.

En negativ test betyr også at karantenetiden kan kortes ned til syv dager.

500 kroner natta

For å fullføre karantenetiden på hotell må du ut med 500 kroner per natt for voksne, og 250 kroner per natt for barn mellom 10-18 år som bor på foreldrenes rom.

– Vi står i en krevende smittesituasjon. De nye virusvariantene øker risikoen for å bli smittet i utlandet og gjør det enklere å smitte andre når man kommer hjem igjen. Derfor endrer vi nå regelverket slik at de som returnerer til Norge etter unødvendige fritidsreiser til utlandet, må gjennomføre karantenen på hotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Vil forsinke importsmitte

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt at man forsinker introduksjonen av de muterte virusvariantene så lenge som mulig, og dette skal være grunnen til at regjeringen nå strammer inn reglene nok en gang.

Hovedformålet med karantenehotell er å sikre at karantenen gjennomføres på et egnet sted. Regjeringen mener at dette best kan gjøres på et karantenehotell, som skal gi bedre kontroll med at kravene etterleves.

Endrer forskriften

Siden 23. februar i år har personer som er bosatt eller har fast bopel i Norge sluppet unna kravet om karantenehotell.

Dette endres altså nå i Covid-19-forskriften, og i praksis betyr dette at regjeringen i Norge tvinger alle som ikke faller inn under deres definisjon av «nødvendige reiser» til å sjekke inn på hotell for egen regning, enten de har egen bopel eller ikke.

Regjeringen anser arbeidsreiser som nødvendige, når arbeidsgiver bekrefter at formålet med reisen er nødvendig arbeid.

Det gis også unntak for sterke velferdshensyn, som å være sammen med mindreårige barn, tilstede ved fødsel til eget barn, besøke døende eller alvorlig syke i nær familie og deltakelse i begravelser til nære familiemedlemmer.

– Strengt

– Dette er strengt, og noen vil reagere på at karantenen ikke kan gjennomføres hjemme. Mange savner kjærerester og familie i utlandet, og derfor har det vært viktig for regjeringen å varsle om dette så raskt som mulig. Statsministeren varslet allerede Stortinget om dette 9. mars, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Reglene gjelder fra og med natt til onsdag 17.03.2021.