Foto fra SEPRONA sin inspeksjon ved selskapets fasiliteter i april. Foto: Guardia Civil

Alvorlige brudd på rutiner for håndtering av smittefarlig avfall


Miljøvernenheten i Guardia Civil har pågrepet ledelsen for et avfallsfirma som var ansvarlig for håndtering av smittefarlig og giftig avfall på Gran Canaria.

Etterforskningen begynte allerede i april, da Guardia Civil utførte flere inspeksjoner ved et senter for avfallshåndtering i Telde.

Det ble avdekket flere brudd på rutinene, og da spesielt relatert til smittefarlig avfall. Agentene avdekket flere brudd på loven om håndtering av sykehusavfall.

Siktelsen som nå er rettet mot ledelsen i selskapet hevder at håndteringen utsatte selskapets ansatte for fare. De skal ha manglet nødvendig opplæring for å håndtere avfall i klasse 3, som innebærer giftig og smittsomt avfall.

Brudd på oppbevaringsrutiner

I tillegg skal det ha vært brudd på loven i forbindelse med transport av dette avfallet mellom sykehusene og senteret hvor dette ble håndtert. Det var liten eller ingen sporbarhet av avfallet, og flere containere med avfall skal ha blitt stående åpne i lokale uten nedkjøling.

Inspeksjonen skal ha avdekket flere brudd på loven, og da spesielt i forhold til avfall relatert til behandlingen av coronapasienter, som kan ha ført til smittefare.

Manglet beskyttelsesutstyr

Guardia Civil avdekket under sine inspeksjoner at de ansatte manglet nødvendig beskyttelsesutstyr for å håndtere avfall i gruppe 3. Også lokalene der slikt avfall ble håndtert skal ha alvorlige mangler, som har satt de ansatte i stor fare for å bli smittet.

Ledelsen i selskapet ble derfor pågrepet i juli, men senere løslatt etter å ha avgitt forklaring til politiet. Saken er oversendt til aktor i Las Palmas, skriver avisen La Provincia.