Siste

Anfi mister konsesjonen for drift av Tauro-stranda


Kystverket har tatt konsesjonen fra Anfi etter at de ikke oppfylte de nødvendige landoverføringene for å utvide stranda.

Avtalebruddet fra Anfi sin side har ført til store forsinkelser og problemer med Anfi Tauro-prosjektet. Kystverket har nå fratatt konsesjonen for bruk og drift av det 11 200 kvadratmeter store området i Mogán kommune.

Kystverket og statsrådet mener selskapet ikke har oppfylt betingelsene i avtalen ved å ikke overlevere et område på 3811 kvadratmeter som er nødvendig for å utvide stranda.

Eier ikke området de vil gi bort

Anfi skal ha tilbudt to områder som ikke henger sammen, som ikke kan brukes for å utvide stranda, som er delvis okkuperte, og hvor deler av området ikke engang tilhører selskapet.

Målet med konsesjonen var å utvide stranda, som skulle gå fra å være 180 meter lang og 18 meter bred til 280 meter lang og 50 meter i bredden.

Store miljøskader

Selv om prosjektet opprinnelig var planlagt å benytte sand fra Las Canteras-stranda i Las Palmas, ble det til slutt gjort ved å importere sand fra marokkansk-okkuperte områder i Vest-Sahara.

Dette skal ha ført til store miljøskader, og stranda er fremdeles stengt etter flere år med juridiske problemer.

Skulle forbedre tilbudet til turister

Opprustingen av kystlinjen i området skulle forbedre tilbudet til turister i Mogán kommune, åpne for rundt 7500 sengeplasser, to golfbaner og et handelsområde på 18 000 kvadratmeter. Kronen på verket skulle bli en flott promenade som forbinder Cura-stranda med Amadores, og et havn med plass til 400 fritidsbåter.

Anfi-gruppen har allerede luksusvillaer i Tauro, men de manglet en strand i samme område. Med strand-prosjektet sikret Anfi seg konsesjon for å bruke stranda de neste 50 årene. Denne konsesjonen har de altså mistet nå.

Allerede okkupert

Ifølge avtalen skulle Anfi Tauro skrive over et område på 3811 kvadratmeter til offentlig eie for å utvide stranda. Anfi skal ha tilbudt et område med riktig størrelse, men kun 740 kvadratmeter av dette ligger i området Anfi skulle overlevere, mens de resterende 3071 kvadratmeterne er utenfor dette området.

Området som Anfi ønsket å overlevere er oppdelt i to deler som ikke henger sammen. Flere steder er områdene okkupert av bygninger som det bor folk i, en restaurant, og et avsaltingsanlegg for sjøvann.

– Skamløst

Statsrådet understreker i sin kunngjøring at Anfi heller ikke er den eneste eieren av området.

Den 23. april konkluderte derfor statsrådet med at Anfi Tauro «skamløst har unnlatt å etterkomme» de betingelsene som ble fastsatt i avtalen, og at avtalen derfor opphører.

Forsinket prosess

Også kommisjonen for offentlig arbeide og statens advokater var enige i avgjørelsen, og alle tre apparater har gitt sine anbefalinger om å frata Anfi konsesjonen.

Denne prosessen har blitt forsinket i flere år, etter at en beslutning først kom i 2016, og den utgikk etter 18 måneder. Kystverket gjenåpnet saken i november 2018 av samme årsak som tidligere.

Ifølge regjeringsdelegasjonen i Las Palmas har de sendt ordre Kystverket om å reversere overføringen, slik at stranda igjen blir offentlig eiendom, og at de deretter skal avgjøre hva som skal gjøres med området.

Det er trolig at denne prosessen vil ta lang tid.

Tidligere kystverksjef dømt til fengsel

Uregelmessighetene med konsesjonen førte til at den tidligere lederen for kystverket, José María Hernández de León, ble dømt for dokumentforfalskning og unnvikenhet.

Han ble dømt til tre år i fengsel. I april i år avgjorde likevel høyesterett at det ikke var nok bevis i saken, og de avgjorde derfor at dommen ikke var gyldig.