Antall dødsfall som følge av diabetes halvert på Kanariøyene


En sunnere livsstil og fremskritt i behandling forbedrer levekårene for pasienter med diabetes som bor på Kanariøyene. Antallet dødsfall er nå tilsvarende det nasjonale gjennomsnittet, og halvert i løpet av ti år.

I tiåret 2008-2018, falt dødeligheten på grunn av diabetes på øygruppen med 53,6%. Tekniker fra Generaldirektoratet for folkehelse, Pedro Lorenzo, udnerstreker at diabetes ikke lenger er blant de største dødsårsakene på Kanariøyene.

Dette bekreftes av data fra det spanske statistikkinstituttet, INE. I 2008 døde 910 mennesker av diabetes eller komplikasjoner som følge av sykdommen på Kanariøyene. I fjor var dette tallet redusert til 422 dødsfall.