VOLD I HJEMMET: Stadig flere kvinner blir utsatt for partnervold på Kanariøyene, og det har økt under pandemien. Illustrasjon: Envato Elements

Antall henvendelser om partnervold økte i desember


I desember 2020 økte henvendelsene til hjelpetelefonen for ofre av partnervold med 9% sammenlignet med desember i 2019, ifølge det kanariske statistiske instituttet Istac.

Hjelpetelefonen 016 fikk 327 henvendelser i årets siste måned.

Av henvendelsene som kom inn var 69% fra ofre for partnervold, 24% fra slektninger eller nære venner og 7% fra andre.

Fire kvinner drept i 2020

Partnervold er et alvorlig problem på Kanariøyene. I 2020 ble fire kvinner drept av sin partner eller eks-partner, og siden 2003 har 96 kvinner blitt drept.

Antallet drap gikk ned i 2020 sammenlignet med 2019 – et år da åtte kvinner ble drept.

Under pandemien har henvendelser til krisesenteret for voldsutsatte kvinner og nødsentralen økt kraftig.

Totalt kom det inn 15 592 henvendelser om partnervold – i gjennomsnitt 43 om dagen – som er en økning på 15% sammenlignet med 2019.