Åpen for å coronateste turister etter ankomst


Helsedepartementet er åpne for at Kanariøyene kan teste turister etter ankomst, men understreker at testingen skal være selektiv og basert på epidemiologiske kriterier.

Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres, har i flere uker insistert på at turister som ankommer Kanariøyene skal testes for coronaviruset. Han ønsker helst at dette skal skje før avreise, men har den siste tiden åpnet for at tester også kan utføres på Kanariøyene, etter ankomst.

Ikke uten godt grunnlag

Kanariøyene har neppe muligheten til å pålegge passasjerer slike virusprøver før avreise, da de ikke har jurisdiksjon utenfor øygruppen. Dersom det viser seg at testing før avreise blir vanskelig å gjennomføre har Torres påpekt at de kan utføre disse etter ankomst.

Nå åpner myndighetene for å vurdere en slik løsning, etter at regionsregjeringen på øygruppen har presentert sitt forslag for helsedepartementet. Likevel mener den sentrale regjeringen at slike tester må være basert på epidemiologiske kriterier, og ikke uten godt grunnlag.

Febermåling og overvåkning

De kanariske helsemyndighetene ønsker i samarbeid med utlendingshelsetjenesten å innføre en rekke sikkerhetstiltak på kanariske flyplasser. Dette inkluderer febermåling etter landing og overvåkning av smittespredning, som i enkelte tilfeller kan føre til at passasjerer blir bedt om å ta en test.
Kanariøyene vil ta regningen for å virusteste turister
 

Vil ikke ramme alle

Kilder som har vært i kontakt med nyhetsbyrået Efe har insistert på at dette ikke vil ramme alle reisende, men kun som som blir valgt ut basert på helsekriterier. Dette kan avgjøres basert på hvilket område de kommer fra eller fordi det er knyttet smittedata opp mot reisefølget eller passasjergruppen.

Kostnaden for slike prøver vil fordeles på flere offentlige instanser. Kanariske myndigheter har gjort det klart at de er villig til å betale for tiltakene, men kun for en periode frem til helsesituasjonen normaliserer seg.