Foto: Envato Elements

Arbeidsledigheten overstiger 34% på Kanariøyene


I april var økningen i arbeidsledigheten på Kanariøyene størst i Spania. 1873 flere personer var registrert arbeidsledige sammenlignet med mars, og fra april 2020 var økningen på over 27 000 personer. I begge tilfeller er dette de verste tallene i Spania.

Bare 1233 personer fikk seg jobb i april, som også er det laveste antallet i Spania for perioden, viser statistikk fra arbeids- og sosialdepartementet i Spania.

Tallene gir ikke mye rom for optimisme. Kanariøyene har nå 282 523 arbeidsledige.

10,8% flere arbeidsledige

Den virkelige krisen blir enda mer synlig hvis vi ser på utviklingen gjennom katastrofeåret 2020. Arbeidsledigheten økte med 10,8% i april 2021 sammenlignet med april 2020.

Det er den største økningen i Spania og kommer i stor grad som følge av krisen i turistsektoren på grunn av pandemien.

I samme periode økte arbeidsledigheten med 2,07% på landsbasis, og økningen er dermed fem ganger så høy på Kanariøyene som i resten av landet.

Mange permitterte

Det må understrekes at disse tallene ikke inkluderer alle permitterte arbeidstakere som mottar permitteringslønn fra staten – såkalt ERTE. Også disse er i praksis arbeidsløse.

Stiftelsen for samfunnsøkonomistudier har lenge advart om at det egentlige tallet på arbeidsløse er langt høyere enn det offisiell statistikk viser.

Tar vi med de 84 531 ERTE-mottakerne på Kanariøyene er det 367 054 arbeidsløse på Kanariøyene.

Også antallet permitterte er langt høyere på øygruppen enn i resten av Spania.

34 av 100 uten jobb

Den siste undersøkelsen som ble utført av staten viser at det var 25,4% arbeidsledighet på Kanariøyene i årets første kvartal.

Slår vi sammen disse tallene med permitterte arbeidstakere stiger det til 34,2%. Med andre ord er 34 av 100 kanariske arbeidstakere nå uten jobb.