Arbeidsledigheten stiger på Kanariøyene


Arbeidsledigheten har steget med 0.99% på Kanariøyene i juli. 204.662 mennesker er nå arbeidsledige på øygruppen.

I juni steg tallet på antall arbeidsledige med 1979 personer, en økning på 0.99%. Det totale antallet arbeidsledige mennesker på øygruppen er nå oppe i 204.662 mennesker.

Sammenligner vi derimot med tidligere år har arbeidsledigheten sunket totalt sett, med 2085 færre personer arbeidsledige nå enn i juli 2018, ifølge tall publisert på fredag av arbeidsdepartementet.

Øker mest på Kanariøyene

Kanariøyene er regionen i Spania som totalt sett har sett den verste økningen i arbeidsledighet.

På landsbasis går det noe bedre, og arbeidsledigheten i Spania falt med 0.14% i juli. Dette er likevel ikke veldig positive tall, ettersom økningen av antall folk i jobb har vært større i tidligere år.

Totalt er det 3.011.433 arbeidsledige i Spania, og dette er det laveste tallet siden November 2008.

Midlertidige kontrakter

Mange av nye kontraktene som ble inngått er midlertidige, og selv om juli vanskeligvis har positive arbeidstall i denne måneden er dette takket være turistsesongen.

Kun 8000 faste nye stillinger ble inngått, mens de resterende 75.259 kontraktene er midlertidige.