Arbeidsløsheten på Kanariøyene sank i februar


3300 færre personer var arbeidsløse i februar.

Antallet personer som er registrert som arbeidsløse på øygruppen sank med 3327 personer i februar - et fall på 1,58 prosent sammenlignet med måneden før. Totalt er 207.837 personer arbeidsløse på øygruppen.

Fortsatt er arbeidsledigheten høyere blant kvinner, med 115.765 arbeidsløse. Det er 92.072 arbeidsløse menn.

Spesielt innen salg og service falt arbeidsledigheten, med 2225 personer. Innen konstruksjonsbransjen var det også flere personer i arbeid i februar, og med et fall på 364 personer.

Et av problemene mange arbeidstakere på Kanariøyene har er midlertidige kontrakter. Disse står for nesten 90 prosent av alle nye kontrakter som ble inngått i februar. Kun 7467 kontrakter var faste, menns 53.288 var midlertidige.