Kommentar: Forsikringsselskapene skor seg på korona

Forsikringsselskapene har som følge av koronapandemien blitt påført store ekstra utgifter, men...

Les mer