Avlyser transportstreiken i Spania


Den nasjonale transportkomiteen , CNTC, har avlyst den varslede streiken som skulle finne sted 20., 21., og 22. desember.

Fagforeningen kom til enighet med regjeringen, sendt fredag kveld, ifølge La Provincia.

De to siste dagene har det foregått intense forhandlinger mellom partene. Streiken satt blant annet forsyningen av ferske matvarer i fare, rett før jul.

Transportsektoren i Spania varslet streik på grunn av økte drivstoffpriser og kostnader.

Flere gode nyheter

Den siste tiden har det også vært misnøye blant arbeidere i luftfartssektoren. Over 2000 ansatte truet med å gå ut i streik hos luftfartsmyndigheten Enaire, noe som kunne skapt kaos for passasjerene denne julen.

Nå er imidlertid også denne streiken avlyst.