Bilde av korridoren på hotellet der hendelsen skjedde. Foto: Privat

Avslører prostitusjon og vold på mottak for barn og ungdom


Ansatte på migrantmottaket Puerto Bello i Mogán kommune har rapportert gjentatte seksuelle overgrep, prostitusjon og voldshendelser, som skal ha foregått inne på mottaket.

Puerto Bello innlosjerer enslige mindreårige migranter på oppdrag fra regjeringen på Kanariøyene, og driftes av stiftelsen Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

Hverken stiftelsen eller øyregjeringen har gjort noe for å stoppe den kriminelle aktiviteten, ifølge de ansatte, skriver La Provincia.

Sendes til domstolene

Mogán Kommune har varslet at de overfører rapportene til aktoratet for barne- og ungdomssaker, sammen med informasjon om situasjonen som er samlet inn av kommunen selv. Dette omfatter blant annet bråk, hærverk og vold som har foregått ved mottaket i flere måneder.

Også informasjon fra naboer som bor i området overleveres til aktoratet, ifølge ordfører i kommunen, Onalia Bueno.

Øyregjeringen har også varslet at de vil foreta en intern etterforskning av mottaket. For en uke siden ble det utført inspeksjoner, og mottaket skal etter planen stenges så snart som mulig, skriver Tiempo de Canarias.

Seksuelle overgrep og vold

Ifølge et brev fra de ansatte, som avisen Tiempo de Canarias har fått tilgang til, foregår det både seksuelle overgrep, fysisk mishandling, narkotikasalg og direkte vold. Rapporten hevder også at ungdommen ikke får nødvendig helsehjelp.

De ansatte hevder at den alvorlige omsorgssvikten har fått fortsette, både under nåværende og tidligere ledelse ved mottaket.

Ledelsen i en protestgruppe, som lenge har kritisert innlosjeringen av migranter i turistområdene, hadde kjennskap til situasjonen og samarbeidet med journalister om å avdekke det som skjedde. Tidligere gikk gruppa under navnet «Redd turismen i Mogan», men heter nå Visit Mogan (Puerto Rico) Foundation.

I videoen under forteller Russell Mitchell fra gruppa om avsløringen under en demonstrasjon i Puerto Rico.

En av de konkrete episodene som omtales i brevet, beskriver at de ansatte fikk varsel om seksuelle overgrep mot en mindreårig. Overgriperne skal ha vært personer som senteret allerede visste var voksne, men som fremdeles bodde på mottaket.

Den unge personen som var blitt utsatt for overgrepene stakk av fra senteret, men ikke før han også ble utsatt for mobbing fra andre som bor der, skriver de ansatte.

En av de ansatte skal også ha avdekket videomateriale som viste overgrepene, og at også ansatte på nattskiftet var i besittelse av dette.

De ansatte det gjelder nekter angivelig for dette, men anerkjenner at de visste om de seksuelle overgrepene.

Ledelsen skal ha lovet å forsterke nattskiftet for å unngå slike situasjoner, på oppfordring fra de ansatte. Likevel skal det ikke ha blitt gjort noe med dette, hevder rapporten.

Visste at mindreårige prostituerte seg

Ifølge denne rapporten har også Ledelsen kjennskap til at minst tre mindreårige har prostituert seg, både inne på mottaket med andre mindreårige, og utenfor, der de angivelig skal ha solgt sex til voksne. Dette har ikke ledelsen varslet myndighetene om, ifølge rapporten.

Det hevdes også at flere av de ansatte allerede jobbet i flere måneder før det ble levert inn tilfredsstillende vandelsattest.

– Uaktsom

I brevet som er sendt til kommunen, beskrives ledelsen for Fundación Respuesta Social Siglo XXI. som «fraværende og uaktsom». De ansatte hevder organisasjonen er mer fokusert på å etablere nye mottak og på egen vekst.

Dette har blitt tatt opp med direktoratet for beskyttelse av barn i regjeringen på Kanariøyene, senest 31. mai i en e-post. Departementet har så langt ikke grepet inn.

Voldelige ansatte

I rapporten omtales også fysiske angrep på mindreårige, utført av ansatte. Blant annet skal en ansatt ha satt kneet over nakken på en mindreårig som allerede var under kontroll, uten å yte motstand. Dette er samme teknikk som ble brukt mot George Floyd i USA, som døde under pågripelsen.

Ansatte skal også ha slått i veggen på en truende måte, og trakassert de mindreårige for deres etnisitet, utseende, hygiene og seksuelle legning.

Videre beskriver klagen ansatte som vekker de mindreårige med skrik, fornærmelser og vannkasting.

Presset til å tie

Ansatte som tidligere har vært voldelige, truende eller har ydmyket mindreårige, har også blitt ansatt på ny av ledelsen, ifølge de ansatte selv.

Når de mindreårige har forsøkt å klage på disse arbeiderne har ledelsen, ifølge de som står bak rapporten, lagt press på de mindreårige for å trekke tilbake påstandene.

Nektet tilgang på legehjelp

Det hevdes også at de mindreårige har blitt nektet tilgang på nødvendig legehjelp i ukesvis, blant annet for å teste seg for kjønnssykdommer. Smittevernet er også fraværende, ifølge rapporten.

Det skal angivelig også ha forsvunnet psykiatriske medisiner som bare noen få ansatte har tilgang på.

Får ikke lovpålagt skolegang

Inne på mottaket bor det minst 40 mindreårige som har rett på grunnskoleutdanning, men som ikke har fått det siden de flyttet inn på mottaket, hevder rapporten. Mangelen på skolegang og aktivisering for de mindreårige har lenge blitt kritisert ved mottaket.

I februar omtalte Canariavisen bråk og uttrykninger med opprørsutstyr på mottaket:
Direktøren skal også ha forfalsket dokumentasjon på utdanning, angivelig for å «imponere administrasjonen».

Store skader på hotellet

Som følge av et opprør på mottaket i februar fikk hotellet også store skader på møbler, dører, vinduer og hvitevarer. Disse skadene har ikke blitt rapportert inn til relevante myndigheter. Flere rom mangler dører og vinduer.

Rapporten beskriver at den daværende direktøren for mottaket skal ha beordret den eneste vedlikeholdsansatte til å male direktørkontoret, fremfor å utføre nødvendige reparasjoner etter opprøret.

Bildene viser tilstanden på Puerto Bello etter et opprør i februar 2021, og ble delt i sosiale medier. 

Alvorlige feil

Flere av rommene skal også være overfylt, og beboerne opplever stadige strømbrudd når elektriske apparater som mangler jording og isolasjon kobles til strømnettet.

Også vann- og avløpssystemet har sviktet gjentatte ganger, og det rapporteres om mindreårige som mangler klær, tepper og hygieneprodukter.

Gir tobakk til barna

Den fraværende ledelsen har også ført til at ansatte bryter loven, blant annet ved å gi tobakk til barna, som de får lov til å røyke inne på rommene. Det har også vært flere indikasjoner på at voksne ansatte selger narkotika til ungdommen, og at ansatte tar narkotiske stoffer mens de er på jobb.

Rapporten inneholder også påstander om at ansatte skal ha stjålet penger fra de mindreårige.

Tidligere har Canariavisen omtalt mottaket flere ganger, både på grunn av kasting av gjenstander fra balkongene, hærverk, voldshendelser og bråk på natta. På mandag skrev vi om en episode da mindreårige fra mottaket brøt seg inn på en nærliggende bar. En person ble skadet og hentet ut med båre under hendelsen.

Canariavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Fundación Respuesta Social Siglo XXI for en kommentar, men de har ikke besvart våre henvendelser. Det har de heller ikke gjort ved tidligere tilfeller når Canariavisen har stilt spørsmål om forholdene ved mottaket.

På nettsiden sin skriver organisasjonen at de jobber med trening, sosiale tiltak, terapi og tilbyr skole, arbeid og behandling for rusmisbruk, blant annet for mindreårige med hjelpebehov i offentlige institusjoner.