Las Palmas de Gran Canaria. Foto: Matti Mattila CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Befolkningen økte for tredje år på rad i Las Palmas


Befolkningen i Las Palmas de Gran Canaria fortsetter å øke for tredje år på rad. I 2018 registrerte det statlige statistiske instituttet INE en økning på 0,2%, mens den økte med 0,3% i både 2019 og 2020.

INE-tallene viser at Las Palmas har 183 905 menn og 197 318 kvinnelige innbyggere.

Til tross for pandemien har også antallet utlendinger som bor i byen holdt seg stabilt, med en befolkningsandel på rundt 7% som ikke er spanske statsborgere. Rundt 30 000 personer fra andre land enn Spania bor i Las Palmas.

Den største gruppen utenlandske borgere i byen er fra Italia, med 3730 innbyggere, etterfulgt av personer fra Colombia med 2531 innbyggere. Deretter følger den kinesiske gruppen (2106) på tredjeplass, etter at denne gruppen var nest størst i byen frem til år.

Takket være befolkningsveksten de siste tre årene er byen nå tilbake på et innbyggertall nært det man så i 2008, før finanskrisen brøt ut. I 2008 bodde det 381 123 innbyggere i Las Palmas, og i dag bor det 381 223 mennesker i byen.