Foto: Mogán kommune

Ber innbyggerne delta i bærekraftsplan


Mogán kommune gjennomfører for tiden en undersøkelse blant innbyggere og bedriftseiere for å høre hva de mener om turistsektoren i kommunen. Målet er at Mogán skal forbedre tilbudet til turister gjennom bærekraft og mangfold innen turistsektoren.

Kommunen ønsker at innbyggerne skal være en del av prosessen gjennom å svare på hvilke utfordringer de ser, hvordan den nåværende situasjonen er, og ikke minst hvilke sterke sider kommunen har som det bør satses mer på.

Gjennom undersøkelsen skal både bedriftseiere og de som bor i kommunen også kunne komme med direkte forslag til forbedringer. De som driver en bedrift skal i tillegg få svare på spørsmål som handler spesifikt om det å drive en bedrift i Mogán og hvordan helsekrisen har påvirket de.

Turistrådkvinne Alba Medina sier i en uttalelse at hun oppfordrer innbyggere til å delta i undersøkelsene på kommunens nettsider.

– Det er veldig viktig å ha meningene til våre innbyggere og selskaper for å danne et mer komplett bilde av den miljømessige situasjonen i Mogán og sammenhengen med turisme. Bare på denne måten kan ta spesifikke grep og danne retningslinjer for å utføre de, forklarer Medina.