Beskylder helseministeren for å være mer opptatt av ventelistene


I kampen mot pandemien får nå Kanariøyenes helseminister Teresa Cruz kritikk fra ansatte på sykehusene, som sier de står i et kaos forårsaket av helsedepartementet.

Mangel på informasjon og det nødvendige utstyret de trenger for å bekjempe coronaviruset gjør at både ledelsen på Insular-sykehuset og leger fra Doctor Negrín-sykehuset har reagert kraftig.

Mer opptatt av ventelistene

De beskylder helseministeren for å være mer opptatt av å redusere ventelistene enn den pågående helsekrisen, ved å prioritere mindre alvorlige sykdomstilfeller og behandling som ikke haster.

Først i går ble det avgjørt at alle operasjoner som ikke er akutte skal settes på vent. 
«Vi står overfor en situasjon med dårlig organisering og desinformasjon angående beskyttelsestiltak for helsepersonell, som ikke har nødvendig materiale for å utføre jobben på en trygg måte,» står det i et dokument som er signert av en rekke leger ved universitetssykehuset Dr. Negrín på Gran Canaria.
Også helsearbeidere på Tenerife har i flere dager klaget over mangelen på ressurser både hos sykehusene og legekontorene, ifølge fagforeningen Intersindical Canaria.

Ved Insular-sykehuset på Gran Canaria stiller både leger og ledelse seg bak kritikken.
«Vi forstår ikke holdningen til Helsedepartementet, for å fortsette med konsultasjoner og diagnostisering for å korte ned ventelistene hos de med mindre alvorlig og ikke-akutt sykdom,» sier legene, som også påpeker at disse aktivitetene setter både pasienter og helsepersonell i fare for å bli smittet.

Må prioritere

Legene sier ressursene må bli holdt av til de pasientene som virkelig trenger det, slik som akutt sykdom og skader, innlagte pasienter og kreftpasienter . Når de fremmet dette forslaget til de kanariske helsemyndighetene skal svaret ha vært at øygruppen ikke er på samme nivå som Madrid, hevder legene.

Legene insisterer også på at det kanariske helsedepartementet nå gjennomgår planene for beskyttelse av helsepersonell, ettersom antallet smittsomme pasienter uten symptomer nå stiger.

Ni dødsfall på Kanariøyene

Til nå har 414 personer fått bekreftet smitte på Kanariøyene. Bare på lørdag ble 66 nye tilfeller bekreftet av helsemyndighetene, og så langt har ni personer mistet livet.

I Spania er situasjonen nå kritisk. 1,724 personer har mistet livet, og 28.500 har fått bekreftet smitte. På lørdag døde nesten 400 mennesker av Covid-19, som er sykdommen forårsaket av viruset SARS-CoV2.

Dette er smittefordelingen på Kanariøyene. Disse tallene kommer fra det spanske helsedepartementet, og kan være noe forsinket sammenlignet med tall fra lokale helsemyndigheter. 

 

På Kanariøyene er 110 mennesker innlagt på sykehus, hvorav 25 av disse er innlagt på intensivavdelinger. Dette tallet ble redusert noe etter at flere dødsfall ble kunngjort på kort tid.