Betingelser for bruk

VI ønsker en trygg og sikker opplevelse for alle på Canariavisen.no Bolig. Derfor er alle brukere underlagt disse betingelsene. Ved å benytte vår plattform aksepterer du automatisk disse betingelsene.

Husk at du er ansvarlig for ditt eget innhold og din oppførsel på plattformen – ikke vi.

Din aksept av reglene

Ved å legge ut en annonse på Canariavisen.no Bolig aksepterer annonsøren å være bundet av de til enhver tid gjeldende regler for vår plattform.

Alle brukere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse betingelsene. Husk at vi kan oppdatere disse betingelsene uten forvarsel, så det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler for vår plattform.

Kommunikasjon

Det forventes at alle bruker en trivelig og saklig tone i sin kommunikasjon med andre brukere. Enhver hets eller hatefull oppførsel vil føre til utestengelse fra plattformen.

Innholdet i annonsen

Én bolig, én annonse

Det er kun tillatt med én bolig per annonse.

E-postadresser i annonsen

Det er ikke tillatt med e-postadresser i overskrift, beskrivelse, eller i bilder.

Språkbruk

Det skal benyttes en saklig språkbruk i annonsen. Kun norskspråklige annonser godkjennes. Unngå bruk av utelukkende store bokstaver i annonsen.

Duplikater

Det er ikke lov å legge ut mer enn én annonse per bolig, med mindre denne er både til salgs og utleie.

Opphavsrett

Det er ikke tillatt å kopiere tekst eller bilder fra andre annonser, eller på andre måter benytte andres innhold fra nettsiden, uten skriftelig samtykke fra rettighetshaveren.

Dersom bilder kan brukes for å identifisere enkeltpersoner kreves det også samtykke fra avbildede personer før annonsen publiseres.

Vi forbeholder oss retten til å bruke ethvert bilde som lastes opp på vår plattform i sammenheng med annonsering av boliger på sosiale medier og andre steder på vårt nettsted, samt til markedsføring av denne tjenesten og våre nettsider.

Lenker til andre nettsteder

Det er ikke lov å lenke til eksterne nettsteder i annonsene, inkludert nettsider som inneholder tilsvarende boligannonser. Annonser som henviser til konkurrenter av Canariavisen.no Bolig tillates ikke.

Priser

Prisene skal være reelle, dvs. at det ikke er tillatt å legge inn urealistiske eller usanne priser i annonsene. Prisen skal gjenspeile hva boligen koster, enten for kjøp eller utleie. Eventuelle meglergebyrer og betingelser for depositum ol. skal opplyses om tydelig i annonseteksten.

Ansvarsforhold

Det er ikke lov å legge ut annonser på vegne av andre. Du er alltid fullt ut ansvarlig for innholdet i din annonse, inkludert, men ikke begrenset til, bilder, beskrivelse, lenker, pris, kontaktinformasjon.

Du er fullt ut ansvarlig for at innholdet i din annonse følger disse reglene, samt gjeldende lover og regler.

Som formidler er Canariavisen.no ikke ansvarlig for innhold, den annonserte boligen, eller handelen som sådan. Canariavisen skal ikke fremstilles, oppfattes som, eller betraktes, som kundens eller den potensielle tilbyder, fullmektig, megler, agent eller lignende.

Du som bruker skal holde Canariavisen.no skadeløs for ethvert krav knyttet til kundens salg/kjøp/leieavtale.

Tap og kostnader

Canariavisen.no er ikke ansvarlig for tap som annonsøren kan påføres som følge av tekniske feil eller mangler ved vår tjeneste.

Solgt/utleid

Du er ansvarlig for å slette din annonse når den ikke lenger er gjeldende, dvs. at boligen er utleid eller solgt.

Brudd på betingelsene

Canariavisen.no forbeholder seg retten til å vurdere om en annonse/bruker følger disse reglene, og til å fjerne annonser vi mener bryter med disse betingelsene.

Ulovlig virksomhet

Ved vesentlige brudd på annonsereglene forbeholder vi oss retten til å utestenge brukeren det gjelder permanent, både ved hjelp av IP-adresser og annen informasjon vi måtte ha om vedkommenedet.

Dette gjelder også dersom Canariavisen.no har grunn til å mistenke at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til deres annonse, eller hvis det foreligger andre grunner til at annonsen ikke kan aksepteres av oss.

Dette kan være ved gjentatte klager, brudd på loven, politianmeldelser, misbruk av tjenesten, eller uakseptabel oppførsel på plattformen.

Kategori

Vi forbeholder oss retten til å be brukeren om å rette opp i eventuelle feil i annonsen. Dersom den er lagt i feil kategori vil vi forsøke å kontakte annonsøren for å rette opp i dette. Vi forbeholder oss også retten til å slette annonsen dersom dette ikke lar seg gjøre.

Personvern

Alt innhold du publiserer eller laster opp til vår plattform forblir lagret inntil du sletter det. Vi forbeholder oss retten til å lagre informasjon om deg i henhold til vår personvernerklæring, og dette inkluderer bilder, tekst, og annen informasjon fra Canariavisen.no Bolig sin plattform.

Vi forbeholder oss retten til å videresende denne informasjonen til politiet eller andre myndigheter jf. personopplysningsloven § 8 , dersom dette er nødvendig.

Involvering i konflikter

Canariavisen.no involverer seg aldri i konflikter mellom annonsør og kjøper/leietaker eller andre brukere av denne tjenesten. Ved konflikter skal disse løses i gjeldende rettsinstans.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse betingelsene når som helst, uten forvarsel, og uten å annonsere disse endringene. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på disse betingelsene.

Sist oppdatert: 15. juli. 2019