Bøter på 100 euro hvis du ikke bruker maske


Det er et av forslagene for den «nye normalen».

Regjeringen er i full gang med forberedelsene til det de kaller den «nye normalen» – altså tiden etter at unntakstilstanden er over. Et av tiltakene som har blitt fremmet er fortsatt maskepåbud, og bøter på 100 euro til de som bryter det.

Maskebruk var i utgangspunktet kontroversielt, mye på grunn av mangelsituasjonen i helsevesenet. Dette er ikke lenger et problem, og masker og munnbind selges nå i supermarkeder, kinabutikker og apoteker.

Familier i krise får en ekstrakostnad på over 100 euro i måneden

Begrenser spredning

Dersom alle bruker munnbind begrenser man spredningen av smittsomme dråper, og dermed reduserer man smittefaren. Hvor godt slike masker beskytter brukeren selv vil variere etter type maske og korrekt bruk.

Regjeringen anser i dag obligatorisk munnbind som en effektiv metode for å begrense spredningen av coronaviruset. Derfor vil bruk av maske være påbudt på offentlige områder og i alle lukkede rom hvor sikkerhetsavstanden på to meter ikke kan overholdes.

 

Risikerer bot

Mange ser ut til å misforstå dette påbudet, og velger først å vippe munnbindet på når de går inn på butikken. Dermed risikerer man bøter, ettersom masker også er påbudt så lenge du ikke kan overholde to meters avstand til alle rundt deg.

Det gjenstår å se om påbudet består etter at unntakstilstanden er over 21. juni, men alt tyder på at det fremdeles vil gjelde også i «den nye normalen». Bøtene for brudd på maskepåbudet er foreslått å være 100 euro. Så lenge unntakstilstanden varer risikerer man imidlertid langt høyere bøter ettersom brudd på loven kan gi bøter fra 601-30.000 euro.

Unntak

Personer som av helsemessige årsaker ikke kan bruke maske, de som utfører aktiviteter som ikke er kompatibelt med maskebruk (trening, sport, fysisk aktivitet) og de som skal spise og drikke er unntatt fra påbudet.