Brakkesyke: mange er redde for å gå ut


Den lange isoleringen som innbyggerne i Spania har blitt utsatt for har ført til at flere lider av såkalt brakkesyke.

For mange fører dette til en selvpålagt isolasjon utover de begrensningene som allerede er innført av staten. Nå bekymrer ekspertene seg for de psykiske utfordringene som mange møter når de igjen skal ut i samfunnet.

Etter nesten 50 dager med et strengt portforbud får man nå lov til å bevege seg ute, selv om tidsrommet for dette er begrenset. Mange har benyttet muligheten til å trekke frisk luft, nyte solen, og til å gå seg en tur. Men selv om folk flest nå forsøker å føle en viss normalitet i en høyst unormal hverdag, er det også de som velger å bli hjemme, og som frykter det som møter de utenfor døra.

Brakkesyke

Disse personene har gjerne symptomer på såkalt «brakkesyke». Dette er ifølge FHI ikke en egen diagnose, men en betegnelse på de psykologiske konsekvensene av at man må holde seg isolert over lengre tid, alene eller i en gruppe.

Mange frykter naturligvis smittefaren ved å gå ut, og flere vil møte på psykologiske utfordringer etter den lange isoleringen. Psykologer og eksperter har tidligere utrykt bekymring for at en rekke personer også har utviklet angst og depresjon i perioden, og vil ha behov for profesjonell hjelp.

Andelen som utvikler denne typen angst er størst blant kvinner, ifølge klinisk psykolog Inmaculada Jauregui Balenciaga.

Smittefrykt

Ifølge Balenciaga kjennetegnes denne angsten i stor grad av en frykt for å bli smittet, og å være uten forsvar mot en truende situasjon. Husets fire vegger har til nå gitt oss denne beskyttelsen, og for mange vil det kunne bli vanskelig å gi slipp på denne, forklarer Balenciaga.

Pandemien vi nå opplever er en ny og ukjent situasjon, og det er normalt å føle ubehag og litt angst når man gjennomgår store forandringer som dette. Likevel påpeker Balenciaga at en del risikogrupper, slik som eldre personer, vil kunne oppleve sterk angst, svimmelhet, og  frykt for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, spesielt på steder hvor det er andre mennesker.

Gjør det gradvis

For å takle disse mentale utfordringene bør man gradvis bevege seg mer ut. Balenciaga anbefaler at man først tar seg en liten tur rundt hjørnet, og så gradvis gå lenger – for eksempel til butikken. De som opplever det som spesielt vanskelig å takle disse problemene bør oppsøke profesjonell hjelp, påpeker den kliniske psykologen.