Siste

Calima og økte temperaturer fra i dag


Aemet melder om økte temperaturer på over 34 grader fra i dag, og muligheter for calima.

Calima

Calima er et værfenomen hvor den varme østavinden fra Afrika blåser ut over havet, og i prosessen tar med seg sanddis og støv fra Sahara.

Det blir gjerne uklart i luften, og du kan merke symptomer som munntørrhet, såre øyne, og pusteproblemer.

Dersom du har kroniske luftveisykdommer eller andre tilstander som gjør deg sårbar for økt luftforurensning rådes man til å holde seg inne når det er calima.