Illustrasjon: Envato Elements

Covid-19 kan føre til plutselig døvhet, tror øre, nese- og hals-forening


En ny studie blir nå utført av foreningen for spesialistleger på øre, nese- og hals-området, SEORL-CCC. De advarer mot at plutselig døvhet kan være en konsekvens av smitte fra SARS-CoV-2-viruset, skriver ABC.es.

Rundt 70 spanske sykehus deltar i en ny studie for å kartlegge om coronaviruset kan føre til plutselig døvhet.  Den spanske øre, nese- og hals-goreningen anbefaler nå at alle som kommer inn til legevakt med plutselig tap av hørsel bør testes for Covid-19.

Så langt har 12 tilfeller av pasienter med Covid-19 som også har opplevd plutselig hørselstap blitt identifisert, men det er uvisst om det gjelder flere.

Over halvparten av tilfellene var hos kvinner, og det er ikke funnet noen kobling mellom plutselig tap av hørselen og alvorlighetsgraden til andre symptomer på Covid-19.

Kan føre til nervebetennelse

Presidenten i SEORL-CCC, María José Lavilla, forklarer hvordan plutselig hørselstap kan være en konsekvens av SARS-CoV-2-smitte:

– Viruset kan invadere hørselsnerven der det forårsaker nevritt (nervebetennelse journ.anm.) eller påvirker bløtvevet i cochlea (sneglehuset – en del av det indre øret, journ.anm.) som forårsaker cochleitis (betennelse i den lydoppfattende delen av øret journ.anm.).

Kort fortalt mistenker forskerne at SARS-CoV-2 kan føre til nervebetennelse i øret.

Påvirker nervesystemet og organer

Ifølge studien kan coronaviruset påvirke flere organer, inkludert det sentrale og perifere nervesystemet, og medføre hørselsskader og påvirke mikrosirkulasjonen i kroppen.

SARS-CoV-2 har tidligere blitt knyttet til dannelsen av blodpropp som også kan føre til tap av hørsel i enkelte tilfeller.

– Selv om årsaken til plutselig døvhet i de fleste tilfeller er ukjent, er det kjent at det kan være forårsaket av en virusinfeksjon, vaskulær okklusjon eller immunologiske mekanismer, forklarte Lavilla.

Kan være tilfeldig

– Selv om vi ikke kan utelukke at tilfellene beskrevet er tilfeldige, tilsier de patofysiologiske aspektene ved SARS-CoV-2-infeksjon, alderen på pasientene beskrevet så langt og sykdomspresentasjonen i enkelte at det er sannsynlig at de er relatert til sykdommen, forklarer Lavilla til ABC.es