Siste
Foto: Sunclass Airlines

Da medpassasjeren døde om bord krevde de full refusjon fra Ving

– Ødela hele ferien.


Da en passasjer om bord på Sunclass-flyet til Gran Canaria fikk et illebefinnende og døde, måtte flyet gå ned på London Gatwich. 

De 140 passasjerene ble innkvartert på hotell mens de ventet på å komme seg videre til Gran Canaria. De ankom ferieøya 27 timer forsinket, skriver Flysmart24, som først omtalte saken. 

– Besetningen kunne ikke fly videre, angivelig på grunn av at de skulle debriefes, skriver Flysmart24. 

Klagerne mente derimot at også de burde ha fått debriefing, siden de satt tett på situasjonen. 

Ving stilte riktignok opp med en prest i hotellresepsjonen, men da han bare snakket engelsk var ikke dette aktuelt for klager. 

Ving skal også ha forsøkt å skaffe passasjerene oppfølging gjennom Falck, uten at dette lykkes. 

– Det var viktig for oss at klager fikk den hjelpen hun trengte. Blant annet mulighet for å få profesjonell oppfølging av Falck. Vi tilbyr det i spesielle tilfeller til gjester, dessverre fungerte ikke det godt i dette tilfellet, sier Ving-sjef i Norge, Marie-Anne Zachrisson, til Flysmart24. 

I pakkereisenemndas klagesak står det at passasjerene var utslitte, både mentalt og fysisk, da de ankom Gran Canaria. 

Dermed var hele ferien på Gloria Palace Royal Hotel & Spa ødelagt, mener klager. 

Fra Ving fikk de tilbud om en dags rabatt for forsinkelsen, samt 500 kroner i kompensasjon fordi de ikke ble debriefet etter hendelsen. 

Dette var ikke godt nok for klager, som ville ha tilbake hele reisens pris. 

Dette avviser Ving i sitt svar til nemnda. De begrunner dette med at de som turoperatør ikke kan klandres for dødsfallet. 

De innrømmer likevel at de har plikt til å gi bistand i situasjoner som dette. 

Ving får medhold

Pakkereisenemnda var enig i at Ving oppfylte sine forpliktelser, blant annet fordi de stilte opp med en prest etter hendelsen. 

De peker også på at Ving allerede har refundert nær 3 000 kroner av reisens pris på 21 000 kroner, samt 500 kroner fordi kontakten med forsikringsselskapet ikke ble slik klager håpet på, skriver Flysmart24.