Demonstrasjoner mot coronatiltak på Gran Canaria


Denne lørdagen tok flere innbyggere til gatene i Las Palmas på Gran Canaria, under en planlagt demonstrasjon mot coronatiltakene som er innført av øyregjeringen.

Demonstrasjonen har så langt gått fredelig for seg og politiet er på stedet for å sørge for ro og orden.

Demonstranter holdt opp skilt med påskriften «Forbrytelser mot menneskeheten» og «Totalitær stat som undertrykker nasjonen».

Alt har gått rolig for seg, og politiet er til stede. Foto: Morten Johannessen/Canariavisen

Den siste tiden har Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres, fått kritikk for strenge coronatiltak.

I sommer slo høyesterett fast at krav om coronasertifikat på utesteder er et brudd på den grunnlovsfestede retten til privatliv, og nektet dermed øyregjeringen å innføre tiltaket.

Flere har derfor reagert på at øyregjeringen nå innfører lengre åpningstid for utesteder som krever coronasertifikat av gjester og ansatte, i et forsøk på å omgå høyesterettsdommen.

Utelivsbransjen har imidlertid vært positiv til et slikt tiltak, som faktisk ble foreslått av bransjen selv, under et møte med øyregjeringen.

Tidligere i september ble også den nye coronaforskriften kritisert, da den åpnet for at helsemyndighetene kan innføre vaksinekrav for offentlig ansatte.