Den maritime provokasjonen fra Marokko: Ignorerer advarsler fra Spania


Det marokkanske inntoget i kanariske farvann har ført til foreningen av de kanariske nasjonalistene mot ekspanderingsambisjonene fra Marokko. Landet godkjenner i dag de to lovene som har til hensikt benytte havområder sørvest for El Hierro, og samtidig utvide sin okkupasjon av Vest-Sahara.

Så langt har Marokko ignorert advarsler fra Spania, og forbereder seg nå på godkjennelse av to lover som strider mot internasjonal lov.

Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres, kunngjorde for bare en måned siden at Marokko måtte utsette godkjenningen. Presidenten mener situasjonen er bekymringsfull og alarmerende.

Nå krever de nasjonalistiske partiene CC og NC at den spanske stat viser handlekraft. Utenriksminister Arancha González Laya skal reise til Marokko bare 48 timer etter at loven blir godkjent, og håpet fra flere kanariske politiere er at ministeren da skal vise handlekraft overfor landet.

Enkelte politikere har kalt dette en «provokasjon» fra marokkanske myndigheter, og NC og CC har bedt presidenten om å legge frem en offisiell klage i FN.