Den mistenkte etter Tejeda-brannen løslatt


Mannen som har vært siktet for å ha startet skogbrannen i Tejeda i 2017 er løslatt på grunn av mangel på bevis.

Skogbrannen som rammet Tejeda i september 2017 svidde av nesten 2000 hektar og tok livet av den svenske kvinnen Carin Birgitta Ostman.

Saken er nå henlagt, til tross for at både miljøenheten i Guardia Civil og BIIF som har etterforsket brannen ser på han som hovedmistenkt. Ifølge retten har det ikke blitt lagt frem tilfredstillende bevis på at José ER er skyldig utenfor enhver tvil.

En avgjørelse i saken har blitt forsinket i flere år på grunn av sykdom hos den siktede. Saken ble iverksatt etter av svenske Carin Birgitta Ostman mistet livet som følge av brannen i Los Llanos de Ana López.

Skryt for god rapport

Retten gir likevel skryt til Seprona for deres grundige etterforskning og rapport etter brannen, som også tok for seg detaljert informasjon om truede arter og det rammede området.

Etterforskningen konkluderte med at brannen ble startet med en lighter, og at flammen kom i kontakt med tørket plantemateriale som førte til at brannen spredde seg videre til skogen og opp fjellsiden. En moderat vindstyrke på 30-35 km/t bidro til å spre brannen ytterligere, og brannen tiltok i styrke når høyde flanke nådde Barranco del Peñón.

Motivet skal ifølge etterforskningen ha vært at den mistenkte ønsket å utføre en bråtebrann. Retten mente på sin side at det ikke var tilstrekkelige beviser på dette.

Knyttet til andre branner

Ifølge Seprona måtte etterforskerne knytte brannen som oppstod i september 2017 opp mot to andre branner i juni 2016 og juni 2017, hvor ingen mistenkte ble identifisert, men hvor det ble startet bråtebranner for å rydde land. Dermed ble mistanken rettet mot personen som var ansvarlig for dyreholdet på gården Airam, som også ble etterforsket for brannene i juni 2016 og 2017. Dette var José ER.

Etter en foreløpig etterforskning ble José ER pågrepet av Seprona, men det ble fastslått at han i mellomtiden hadde hatt et slag. Dette hadde påvirket hans taleevne og mentale tilstand. José ER skal ha nektet å vitne i retten når han først ble frisk nok til å møte i domstolen.

Til tross for en rekke indisier som peker mot hans skyld har retten konkludert med at det ikke kan bevises utenfor enhver tvil at José ER startet brannen. Han er derfor løslatt og frikjent for siktelsen.