–⁠ Det er begynnelsen på slutten


Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres sier vaksinens ankomst på Kanariøyene bringer håp etter et mørkt år, men understreker at krisen ikke er over.

Noen få minutter etter at den første vaksinen ble gitt på øygruppen for å kunngjøre at 13 750 doser kommer til Kanariøyene hver uke frem til mars 2021.

I den første fasen skal 15 000 personer som bor på sykehjem og deres ansatte få vaksinen. Også personer med funksjonshemninger står først i køen, etterfulgt av 30 000 helsearbeidere. Først etter at disse har fått immunitet skal vaksinen distribueres til den øvrige befolkningen, og de mest sårbare får prioritet.

– Vaksinen er her allerede, den er allerede på Kanariøyene, sa Torres på søndag.

Han sa også at flere andre vaksiner kommer i tillegg til Pfizer-vaksinen som ble distribuert på søndag. Målet er at de fleste er vaksinert innen sommeren.

Torres minnet også de 400 menneskene som allerede har dødd av Covid-19 på øygruppen, og sa vaksinen er det fremste våpenet for å hindre flere dødsfall.

– Det er begynnelsen på slutten, begynnelsen er vaksinen og det er slutten er slutten på Covid-19, sa Torres.

Til tross for optimismen understreket presidenten at alle må fortsette å følge reglene til punkt og prikke, og at Kanariøyene nå må stå sammen, både på tvers av politiske skillelinjer og i samfunnet ellers.

– Det er ingen bedre måte å si farvel til året på, det er den beste søndagen av mange søndager med lidelse. Vi har fortsatt lidelse foran oss, men la oss sørge for at det blir så lite som mulig, avsluttet presidenten.