ARKIVFOTO: Twenty20

Dette betyr opphevelsen av unntakstilstand i Spania


Etter at Spanias statsminister Pedro Sánchez kunngjorde at unntakstilstanden i landet avsluttes 9. mai har det oppstått forvirring rundt hva dette egentlig betyr.

Mange har fått inntrykket av at restriksjonene forsvinner når unntakstilstanden oppheves. Slik er det imidlertid ikke.

Når unntakstilstanden opphører vil det bli mer bevegelsesfrihet. Portforbudet på nattestid oppheves, og man kan reise mer fritt mellom regionene i landet.

Fortsatt restriksjoner

Det er likevel en hel del restriksjoner som regionene fremdeles kan beholde.

For eksempel kan regionene bestemme at privatfester og nattklubber fortsatt må holde stengt.

Det obligatoriske maskepåbudet vil også fortsette å gjelde, men her har regionene vist seg villige til å tolke reglene på kreative måter tidligere.

Et eksempel på dette er at Kanariøyene lar folk droppe munnbindet når de sitter stille ved plassen sin på stranda, til tross for at det nasjonale påbudet også gjelder her.

Andre ting som regionene fremdeles kan bestemme uten unntakstilstand er hvor mange som kan møtes. I dag er dette fastsatt av forskrifter i hver enkelt region, og slik vil det også være selv om unntakstilstanden opphører.

Da Spania innført den andre unntakstilstanden 25. oktober i 2020 var det først og fremst for å gi regionene mandat til å innføre strenge tiltak som portforbud og reisebegrensninger. De øvrige smitteverntiltakene er med andre ord opp til hver enkelt region.