Den nye skalaen skal være enklere og tydeligere på hvor mye strøm et apparat faktisk bruker. Illustrasjon: Envato Elements

Dette er den nye energimerkingen i EU


De største strømtyvene i huset er hvitevarer, etterfulgt av oppvarming. Vaskemaskiner, kjøleskap og oppvaskmaskiner er noen av verstingene.

Men hvordan vet du hvor energieffektiv vaskemaskinen er før du kjøper den? Frem til nå har alle slike enheter hatt en energimerking. Denne har gått fra A+++ til D, med klassene A++, A+, A, B og C mellom seg. Litt komplisert, synes vi. Det var med andre ord rom for forbedring i denne merkingen.

Ny merking

Nå er det heldigvis ikke lenge til EU innfører sin nye energimerking. Fra 1. mars slipper du å forholde deg til hvor mange plusstegn det er bak A, og den nye merkingen tar sikte på at vi som forbrukere skal kunne ta informerte valg på en enklest mulig måte.

Derfor går det nye systemet ganske enkelt fra A - G, og fra grønn til rød. A er best, G er verst.

Dette vil også gjøre det enklere for produsenter å vise frem hvor energieffektive deres produkter er, ettersom merkingen i seg selv kan fungere som et salgsargument for miljøvennlige og strømsparende produkter.

Strengere krav

Men EU stoppet ikke med å forenkle merkingen. De vil også stille enda strengere krav til de forskjellige nivåene.

Dermed vil mange varer som får en A med dagens system ikke kvalifisere til en A med den nye klassifiseringen. Faktisk kan du få deg en overraskelse hvis du sammenligner den nye og gamle rangeringen på et produkt som en oppvaskmaskin.
Ifølge Dinside.no vil for eksempel en oppvaskmaskin de har sett nærmere på, og som i dag er merket med A++ havne i kategori E under det nye systemet.

I tillegg er den beste kategorien beregnet for fremtiden, som gjør at A-merkingen stiller krav få eller ingen produkter på markedet oppnår i dag.

Vil stramme inn igjen

EU har også planer om å stille enda strengere krav i fremtiden: så snart 30% av produktene på markedet i EU oppnår A-merking, eller når 50% er i A eller B-klassen, skal kravene strammes inn på nytt, ifølge EØS Notatbasen på Norges regjering sine nettsider.

Det oppfordrer produsentene til å stadig forbedre seg.

For å unngå forvirring har EU pålagt produsentene å legge ved begge de to skalaene fra 1. november, men du vil først kunne få se den nye merkingen som en del av markedsføring i butikk fra 1. mars.

Håpet er at vi som forbrukere altså skal kunne sammenligne den gamle og nye skalaen i en periode, slik at vi lærer oss å tolke den nye riktig.

Komfort og sparing viktigst for forbrukere

Til tross for en iherdig innsats fra EU sin side for å øke bevisstheten rundt energimerking, viser undersøkelser at bare 32% av forbrukerne er villig til å kjøpe de mest energieffektive apparatene, uavhengig av pris eller ytelse, skriver La Provincia.

Ifølge undersøkelser står nemlig komfort og sparing høyere på lista når vi velger slike varer, mens bærekraft havner i baksetet.
Analyser utført av forbrukermyndighetene og EU viser dessuten at bare 13% av spanske hjem kan anses som fullstendig energieffektive.

Ofte er de mer energieffektive produktene dyrere, og det sitter gjerne langt inne for kunden å bla opp mer enn høyst nødvendig for slike varer for tiden.

Likevel tror forbrukerorganisasjonen OCU at den nye merkingen vil bidra til økt energieffektivitet i kombinasjon med regler om mer miljøvennlig design.