Dette er lov under portforbudet


De siste dagene har portforbudet og dets regler blitt heftig diskutert i sosiale medier. Det er utrolig mange påstander som sirkulerer, men som det ikke finnes dekning for hos noen offisielle kilder. Et eksempel på dette er at man ikke kan gå lenger enn 50 meter med hunden, eller at man ikke får kaste søppel hvis det er mer enn 50 meter til søppeldunken. Derfor har vi bestemt oss for å lage en så komplett oversikt som mulig. Vårt inntrykk er at det er en viss forskjell i hvordan de forskjellige politistyrkene håndhever portforbudet, men at de alltid skal ha hjemmel i loven om unntakstilstand når de gjør dette. Med det i tankene - her er oversikten over hva du faktisk har lov til, og hva som kun er påstander som sirkulerer i sosiale medier. Vi begynner med hva som faktisk er nedfelt i dekretet om unntakstilstand. Dette har blitt noe revidert etter iverksettelsen, og vi har inkludert oppdateringene her.

Dette har du lov til

Så lenge unntakstilstanden gjelder kan personer kun være ute på offentlig område for strengt nødvendige formål. I utgangspunktet skal alle disse aktivitetene utføres individuelt. Det vil si at du ikke har lov til å ta med partneren din på butikken, lufte hunden med naboen, eller ta med en venn til kiosken. Unntak for dette gjelder bare hvis du skal hjelpe eldre, mindreårige, handikappede, og personer med spesielle behov.

Forøvrig plikter alle som blir bedt om det å identifisere seg overfor politiet. Ha derfor alltid med pass, og evt. NIE/Residencia.

Dette er unntakene som lar deg gå ut:
 • Reise til og fra jobb, og i forbindelse med jobb
  • Du skal kunne bevise overfor politiet at reisebehovet faktisk er reelt. Ha derfor med dokumentasjon fra arbeidsgiver på at du jobber, og hvorfor jobben må innebære at du beveger deg ute.
  • Hvis det lar seg gjøre skal du jobbe hjemmefra.
  • Begrensninger på antall passasjerer gjelder ikke når man kjører i jobbsammenheng (f.eks. flere byggearbeidere i en bil, to personer i vannbil etc.) men disse skal da ha på seg maske, og dette er arbeidsgivers ansvar.
 • Handle mat, kioskvarer, medisiner, presse, bøker, kontorutstyr, dyrefôr eller kommunikasjonsutstyr.
  • Du skal dra på butikken alene, med mindre du har små barn som du ikke kan sette igjen alene hjemme. Man anbefales likevel å unngå å ta med seg barn ut. Dette er en nylig endring.
  • Du skal ha kvittering eller annet bevis på at du har handlet.
  • Butikkene har innført tiltak for å begrense smitte, slik som utdeling av plasthansker og køsystemer for å unngå for mange kunder i lokalene.
  • Hold minst 1 meter avstand til alle andre, vent på tur, og benytt deg av hanskene som utdeles.
  • Du skal ikke gå på butikken oftere enn strengt nødvendig.
 • For å gå til legen, veterinær eller dra til sykehus.
  • Helsemydighetene ber folk om å unngå å dra til legen dersom det ikke er strengt nødvendig. Kan det løses over telefon bør du gjøre dette.
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, slik som hoste, feber, forkjølelsessymptomer osv. skal du ikke dra til legekontoret, men ta kontakt på telefon.
 • Gå til optiker.
 • Lufte hunden.
  • Du skal gå alene når du lufter hunden, og du skal ikke gå lengre enn strengt nødvendig for at hunden skal gjøre fra seg.
  • Du skal ha med pose til avføring, samt vann for å skylle bort urin.
  • Du skal unngå andre mennesker og hunder til enhver tid.
  • Luftingen skal helst utføres på en tid da det er lite andre mennesker ute.
 • Tømme søppel.
  • Du kan gå til nærmeste søppeldunk med avfall.
 • Reise hjem.
  • Du har lov til å reise hjem, f.eks. til flyplassen for å dra til ditt hjemland, eller hjem etter å ha vært hos lege.
 • Kjøpe nødvendige hjelpemidler for handikappede personer.
 • Fylle drivstoff.
  • Det skal kun være en person i bilen i utgangspunktet, men lovteksten er noe uklar på dette punktet.
 • Dra til bank, minibank, eller forsikringskontor.
  • Bankene oppfordrer alle kunder til å løse gjøremål i deres nettbank, app, minibank eller over telefon, og ber kunder som fysisk må i banken om å ringe for avtale på forhånd.
 • Dra til postkontoret.
  • Postkontor er åpent fra 09:30 - 12:30.
  • De samme hygiene-regler gjelder her som i butikk - hold avstand til andre mennesker.
  • Det er som på butikken innført begrensning på antall personer inne i lokalet for å følge reglene om minst 1 meter avstand.
 • For å hjelpe/ivareta eldre, mindreårige, handikappende, og personer med spesielle behov.
 • Andre force majeure-situasjoner og nødsituasjoner som er strengt nødvendige.
 

Kan jeg ha passasjerer i bilen?

I utgangspunktet ikke, men det finnes unntak:
 • Dersom du assisterer en eldre, mindreårig, handikappet, eller spesielt sårbar person, og i nødsituasjoner.
  • Passasjeren skal sitte i baksetet.
  • Begge skal ha på seg maske.

Kan jeg dra på besøk til venner eller familie?

I utgangspunktet ikke, men det finnes unntak:
 • Du kan dra på besøk for å assistere eldre, mindreårige, handikappede, eller spesielt sårbare personer, og i nødsituasjoner.
  • Besøket må da være strengt nødvendig.
  • Du skal benytte beskyttelsesutstyr (maske, hansker etc.)

Jeg er selvstendig næringsdrivende. Kan jeg dra ut for å jobbe?

 • Ja, du har lov til å dra ut for å jobbe. Dette kan f.eks. gjelde elektrikere, rørleggere, montører osv. som har behov for å bevege seg utendørs for å utføre sin jobb.
  • Du bør ha dokumentasjon på at du er selvstendig næringsdrivende, samt pass og identifikasjon (NIE, Residencia) med deg til enhver tid, samt annen dokumentasjon som kan underbygge at du er ute for å jobbe.
  • Du skal ha personlig beskyttelsesutstyr (maske, hansker etc.)

Kan jeg dra til bilverksted?

 • Du kan få utført nødvendige reparasjoner på bilen din.
  • Kjøp og salg av varer fra verksted, slik som tilbehør til bil, er ikke lov.
  • De ansatte skal ha personlig beskyttelsesutstyr (maske, hansker etc.)

Kan jeg ta buss til flyplassen?

 • Ja, og det er gratis for turister som skal reise hjem.
  • Bussen har begrenset passasjerkapasitet. Alle skal holde god avstand til hverandre, og til sjåføren.
  • Kun den bakre/midtre døren kan brukes.
  • Buss til flyplassen er gratis for turister som skal reise til flyplassen for å forlate Gran Canaria.
  • Du kan kun benytte gyldig busskort. Hverken kontanter eller kredittkort godtas som betalingsmiddel på bussen.

Kan jeg ta taxi?

 • Ja, men det er en rekke begrensninger.
  • Det kan være maksimalt en passasjer i hver bil. Unntak for dette dersom man følger eldre, mindreårige, handikappede, eller spesielt sårbare personer.
  • Du skal sitte i baksetet.
  • Hvis du har beskyttelsesutstyr bør du bruke dette.
  • Kun 50% av taxikapasiteten er operativ til enhver tid.

Påstander/erfaringer

Så til de løse påstandene og erfaringer som enkeltpersoner har lagt ut i sosiale medier. Dette er altså basert på diverse innlegg og kommentarer fra personer, men som mangler noen som helst offisiell kilde - i alle fall etter det vi kan se. Derfor kan du ta disse tingene med en klype salt, ettersom det ikke finnes hjemmel i loven om unntakstilstand for disse tingene, som heller ikke er nevnt i dekretet fra regjeringen. Likevel bør du etterkomme alle pålegg fra politiet uten diskusjon, da det er disse som bestemmer i hver enkelt situasjon. Det er strenge straffer for de som bryter pålegg fra politiet i disse tider. Det nytter derfor ikke å dra dekretet opp av lomma hvis politiet stopper deg for å gi en beskjed, men dette er altså ikke informasjon du bør ha som utgangspunkt for hvordan du velger å forholde deg til portforbudet.

Kan jeg bare gå 50 meter med hunden?

 • Denne påstanden har sirkulert i sosiale medier i noen dager nå. Vi kan ikke finne hjemmel i loven eller i dekretet (hverken det gamle eller oppdaterte,) eller i lokale regler, som sier at du maksimalt kan gå 50 meter fra huset ditt med hunden. Det loven derimot beskriver er følgende:
  • Du kan ikke gå i parker eller rekreasjonsområder. Disse skal være stengt.
  • Hunden skal være i bånd, og ikke komme i kontakt med andre hunder eller mennesker.
  • Du skal ikke stoppe opp for å prate med andre hundeeiere som er ute på tur, og holde god avstand til andre mennesker.
  • Du skal ha med vannflaske med såpevann/klorvann for å fjerne urin etter hunden, samt pose til avføring.
  • Du skal ikke gå lenger enn nødvendig for at hunden får gjort fra seg.

Kan jeg ikke gå lenger enn 50 meter for å kaste søppel?

 • Denne påstanden begynte å sirkulere like etter påstanden om 50 meter for å lufte hunden. Heller ikke her kan vi finne noen hjemmel i loven eller i dekretet (hverken det gamle eller oppdaterte,) eller i lokale regler, som sier du kan gå maksimalt 50 meter for å kaste søppel. Dekretet gjør det klart at man kan utføre behov i hjemmet, slik som å kaste søppel. Det gjelder også dersom søppeldunken er lenger unna huset enn 50 meter.
  • Du skal også her unngå andre mennesker, og holde god avstand fra alle du møter.
  • Du skal ikke gå lenger enn nødvendig for å kaste søppelet, i nærmeste tilgjengelige dunk.

Det gikk greit med flere passasjerer i taxi

 • Dette er en påstand som kommer fra flere i sosiale medier, og som sier at sjåførene påstår at politiet har gitt de tillatelse til å ha flere passasjerer i bilen. Dette er heller ikke noe vi finner hjemmel om i hverken loven eller dekretet (hverken det gamle eller oppdaterte,) eller i lokale regler. Likevel har en rekke personer opplyst i sosiale medier om at dette er opp til sjåføren dersom turen går til flyplassen.
  • Enkelte kilder påstår at taxisjåføren har påstått dette, men endret mening når de har ankommet et kontrollpunkt.
  • Historier om passasjerer som har blitt bedt om å spasere forbi kontrollpunktene kan ikke bekreftes i noen større grad enn påstanden om at det nå er lov å ha flere enn én passasjer i bilen.
  • Artikkel 3.4 i dekretet om unntakstilstand, som omhandler transporttjenester i passasjerbil (slik som drosje), «må utføres individuelt» med mindre man følger «en handikappet, mindreårig, eldre person, eller med annen gyldig grunn.»

Kan jeg ta en pause hvis jeg må gå hjem?

 • Her har vi sett at enkelte har erfart å bli bøtelagt dersom de setter seg på en benk for å hvile.
  • Dette gjelder også eldre personer som må bære varer hjem, så det kan være greit å være obs på at man ikke går langt og bærer tungt hvis man vil trenge pauser på veien.
  • Politiet har etter det vi har sett i sosiale medier ikke utvist særlig mye skjønn, selv om eldre personer som er dårlige til bens har vært tvunget til å hvile på vei hjem fra butikken.

Man kan ikke kjøre bil i det hele tatt

 • Denne påstanden startet også i sosiale medier, og sier at det er totaltforbud mot å kjøre privatbiler. Dette stemmer ikke: portforbudet gir visse unntak. 
  • For å handle mat, medisiner, og andre livsnødvendige varer.
  • For å dra til/fra lege eller sykehus.
  • For å hjelpe trengende.
  • Reise til og fra jobb, samt reiser i jobbsammenheng som er nødvendig. Du bør da ha et dokument fra arbeidsgiver som bekrefter at du har behov for å kjøre, samt NIE og pass med deg.
Vi oppdaterer denne listen etterhvert som det kommer endringer og nye erfaringer. Som vi tidligere har påpekt bør du ha de faktiske lover og regler som utgangspunkt når du avgjør hvordan du forholder deg til portforbudet. Udokumenterte påstander i sosiale medier regnes ikke som en offisiell kilde. Det er dog viktig at du følger alle pålegg fra politiet til enhver tid. Det er disse som bestemmer, og hverken diskusjon eller ulydighet gjør hverdagen enklere. Det er også viktig at alle følger de reglene som er bestemt, og husker på at Kanariøyenes regjering kan komme med ytterligere og strengere tiltak enn de som er satt av regjeringen.