Siste
Illustrasjon: Policia Canaria

Dette er reglene som gjelder på Kanariøyene nå


I en ekstraordinær forsamling 27. august godkjente Kanariøyene et sett med nye regler for å forhindre smittespredning. Dette er en oversikt over hvilke regler som gjelder for deg og meg på Kanariøyene.

Dette er du forpliktet til:

 • Alle må følge retningslinjene og instruksjonene fra helsepersonell for å imøtekomme kravene til karantene og isolasjon dersom man får påvist Covid-19 eller dersom man har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist dette. Vi har fått spørsmål fra lesere som lurer på om de må i karantene når de ankommer Kanariøyene, og dette må man altså ikke. Derimot gjelder karanteneplikt når man kommer hjem til Norge. 
 • Alle over 6 år må bruke en maske når de er: på offentlige veier, utendørs på offentlig plass, på arbeidsplassen, og i alle lukkede rom hvor offentligheten har tilgang. I tillegg må en sikkerhetsavstand på minst 1,5 meter overholdes. På skoler er også maske pålagt alle over 6 år.
 • På restauranter, barer og andre utesteder kan du kun ta av deg masken for å drikke eller spise.
 • På strendene skal alle bruke maske unntatt når de bader eller holder seg på plassen sin uten å bevege seg. Sikkerhetsavstanden må respekteres. Når du går på stranden må du bruke maske.
 • Eiere av bedrifter må til enhver tid håndheve disse reglene på sitt område.
 • De som av medisinske årsaker ikke kan bruke maske har unntak fra maskereglene. Det gjelder også de som ikke selv kan ta masken av eller på grunnet nedsatt funksjonsevne.
 • De som praktiserer sport/trening utendørs trenger ikke å bruke maske. Det vil si at du kan løpe deg en tur uten maske, så lenge du overholder sikkerhetsavstanden og unngår folkemengder.

Dette er du anbefalt å gjøre:

 • Det er anbefalt at man begrenser sosiale sammenkomster med personer som er utenfor husstanden eller den faste vennegjengen/familien. Hvem disse gruppene er må avgjøres av hver enkelt, men ingen sosiale sammenkomster bør bestå av over 10 personer. På øyer med høy smitterate gjelder egne regler som du kan lese mer om under.
 • Bruk maske også på privat eiendom når personer fra andre husstander er der.
 • Masken bør holdes ren. Engangsmunnbind bør kastes etter bruk eller når de har blitt fuktige, og vaskbare munnbind må vaskes ofte nok.

Kapasitetsbegrensninger:

 • Øyer som overstiger 100 smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 7 dagene er underlagt følgende restriksjoner:
  • Store arrangementer er ikke lov (de som samler mer enn 10 personer).
  • Restauranter og barer må stenge ved midnatt, og nye kunder kan ikke slippe inn etter klokken 23.
  • Alle dagsentre for eldre/personer med nedsatt funksjonsevne stenges.
  • Disse reglene vil gjelde i 15 dager etterfulgt av at øya overstiger 100 smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 7 dagene.
Oppdateringslogg: 

Saken er oppdatert med informasjon om karantenekrav og når dette gjelder, samt at vi har påpekt at nordmenn som reiser til Kanariøyene ikke må i karantene når de ankommer. Derimot må de i karantene når de kommer tilbake til Norge.