Siste
STRENGERE: Regjeringen på Kanariøyene sier de skal stramme inn ytterligere på Lanzarote. Video: Gobierno de Canarias/Tekstet av: Canariavisen

Dette er reglene som gjelder på Lanzarote i nivå 4


Lanzarote er den første øya på Kanariøyene som går til nivå 4 for coronatiltak. De fleste indikatorer som avgjør risikoen er nå på ekstremt høyt nivå, og fra midnatt på lørdag (natt til lørdag) gjelder nye og strenge tiltak for å stoppe smittespredningen på øya.

På torsdag holdt Helsedepartementet på Kanariøyene et krisemøte om smittetallene på Lanzarote. Hovedstaden Arrecife er blandt byene med høyest smittetrykk i Spania, viser en analyse utført av ElDiario.es. For øyeblikket er det 732,82 smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene på øya, og kurven fortsetter å stige.

For litt over en uke siden innførte øyregjeringen nivå 3 – rødt nivå – på Lanzarote, som blant annet innebærer et portforbud fra klokken 22 - 06, forbud mot servering innendørs og nedstengning av trenings- og sportsfasiliteter.

Et annet og meget kontroversielt punkt er forbudet mot å møte personer du ikke bor sammen med, med unntak av på restaurant og andre serveringssteder, i grupper på maksimalt fire personer.

Nå innføres altså nivå 4 – et nivå som til nå ikke har eksistert. Det innebærer ytterligere innstramminger.

Saken fortsetter under annonsen.

Forbud mot å møtes

I nivå 4 er det forbudt å møtes mer enn to personer dersom man ikke bor sammen. Man kan fortsatt møtes i grupper på inntil 4 personer ved samme bord på utesteder, dersom alle i gruppen bor sammen.

Helsedepartementet anbefaler også at alle definerer sin kohort, og at man unngår møter og sosiale sammenkomster utenfor disse gruppene.

Det anbefales også at man ikke forlater hjemmet sitt utenom for strengt nødvendige gjøremål, og da helst til fots eller med sykkel. Videre anbefales det at man unngår lukkede rom der det utføres aktiviteter som ikke er kompatibelt med bruk av munnbind, og der folk samles.

Begrensninger på inn- og utreise

På øyer som er i nivå 3 og nivå 4 (Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa) er inn- og utreise på øyene begrenset til strengt nødvendige reiser.

Dette inkluderer:
 • For å oppsøke nødvendig helsehjelp.
 • For å utføre jobb eller juridiske forpliktelser.
 • For å gå på skole, lære språk eller annet som er inkludert i et offisielt punsum, besøke musikkskoler, eller for forberedelser i forbindelse med opplæring og skolegang.
 • For å reise hjem.
 • For å ta vare på eldre, mindreårige, hjelpetrengende, sårbare og personer med funksjonshemninger.
 • For å utføre gjøremål i forbindelse med bank/forsikring.
 • Påkrevde oppmøter i retten, myndigheter eller notarius.
 • Fornyelse av offisielle dokumenter og andre administrative oppgaver som ikke kan utsettes.
 • For å ta prøver/eksamen.
 • For å ta vare på gårdsdyr eller husdyr.
 • På grunn av nødsituasjoner.
 • Alle andre aktiviteter av en lignende art.
 • Passasjerer i transitt ved en havn eller lufthavn på Kanariøyene som har sluttdestinasjon i et annet land eller annen del av Spania.
 • Personer fra andre steder enn Kanariøyene som kan bevise at de har reservasjon på et hotell eller godkjent ferieleilighet.
Saken fortsetter under annonsen.
 

Portforbud

Mellom 22 - 06 gjelder et portforbud, og du kan bare forlate hjemmet for å: 
 • Skaffe medisiner eller helseprodukter på apotek.
 • Dra til legen.
 • Dra til veterinær i nødsituasjoner
 • Utføre arbeid eller juridiske forpliktelser.
 • For å reise hjem etter å ha utført en av disse aktivitetene.
 • For å ta vare på eldre, mindreårige, hjelpetrengende, sårbare og personer med funksjonshemninger.
 • På grunn av nødsituasjoner.
 • Alle andre aktiviteter av en lignende art.
 • Fylle bensin for å utføre en av de andre aktivitetene som er tillatt.
 • For å ta vare på gårdsdyr eller husdyr.

Åpningstider for bedrifter

I nivå 4 må alle bedrifter stenge klokken 18:00, utenom: 
 • Industriell aktivitet og engroshandel.
 • Dagligvarehandel og andre essensielle varer.
 • Lege og helsesenter.
 • Universitet, skole- og utdanningssentre, inkludert barnehager, samt språkakademier, annet som er inkludert i et offisielt punsum, og musikkskoler, for utvelgelse til akademier eller opplæringssentre.
 • Profesjonelle tjenester, forsikringstjenester og husholdningsansatte.
 • Viktige offentlige tjenester.
 • Sosiale og sosial-sanitære tjenester.
 • Veterinærsentre eller klinikker.
 • Bensinstasjoner.
 • Bilutleie og tekniske inspeksjonsstasjoner.
 • Hjemleveringstjenester.
 • Suppekjøkken og andre etablissementer for levering og distribusjon av mat til fattige.
 • Begravelsestjenester.
 • Utendørs idrettssentre og fasiliteter for individuelle idretter.
 • Sentrene og tjenestene for gjennomføring av rettslige tiltak og straffemeglingstjenester for mindreårige, samt familiemøtepunkter.
 • Restauranter og kafeer for hjemlevering og henting i lokalene.
 • Serveringssteder som er direkte knyttet til et hotell og utelukkende for bruk av gjestene. utdanningssentre.
Saken fortsetter under annonsen.
 

Hoteller og restauranter

Alle serveringssteder må stenge senest klokken 18:00, og kan ikke overstige 50% kapasitet. Det kan være maksimalt fire personer per bord (alle må da bo sammen, hvis ikke er det maks 2 personer som gjelder), og kun utendørs. Hjemlevering og take-away kan holde åpent til klokken 22.

En sikkerhetsavstand på minst to meter mellom hvert bord må garanteres til enhver tid, og plassert på en måte som gjør at folk ikke kommer ansikt til ansikt hvis mulig. Det skal legges til rette for så stor avstand som mulig.

Regler om stengetid og forbud mot servering innendørs  gjelder ikke serveringssteder tilknyttet sykehus, kantiner/spisesteder på arbeidsplasser som utelukkende er for de ansatte, for skoler, fasiliteter med felles spiserom, og spisesteder tilknyttet hotell som utelukkende er for gjestene som bor der. Disse stedene kan operere med maksimalt 33% kapasitet.

Butikker

I butikker og lokaler for profesjonelle tjenester som er tilgjengelig for publikum kan ikke personkapasiteten overstige 25%.

For kjøpesentre begrenses også fellesområdene til 25%, og det er forbudt å bruke rekreasjonsområder som lekeplasser og hvilkeområder.

Saken fortsetter under annonsen.
 

Arbeissteder

I nivå 4 skal man så langt det lar seg gjøre ha hjemmekontor. Et skiftsystem bør etableres for å hindre kontakt mellom ansatte der dette lar seg gjøre.

Under møter skal kun de som er essensielle ha personlig oppmøte, og avstand og bruk av munnbind må garanteres til enhver tid. Man kan ikke spise, drikke eller røyke, og kapasiteten er begrenset til 33%.

Transport

Personkapasiteten i kollektivtransporten reduseres til 50%, og sikkerhetspersonell må overvåke kollektivtransporten i rushtiden for å sikre at tiltakene blir overholdt.

I biler med sjåfør med opp til ni seter kan det være maksimalt to personer per sete, unntatt dersom personene i bilen bor sammen. Forsetet for passasjer skal ikke brukes. Alle ombord må bruke munnbind og det må garanteres god ventilasjon ved å åpne vinduer og aktivere aircondition. Resirkuleringsfunksjonen i bilens lufteanlegg må ikke brukes.
 • Påbud om munnbind til enhver tid.
 • Forbudt å røyke, drikke eller spise under hele reisen.
 • Ikke rop, syng eller delta i samtaler med andre passasjerer eller på telefon.
 • Unngå å reise i rushtiden, utenom for strengt nødvendige reiser.
Saken fortsetter under annonsen.
 

Kultur

Museum og utstillinger begrenses til 25% personkapasitet i hvert rom, og maksimalt fire personer i gruppeaktiviteter. I biblioteker er personkapasiteten redusert til 33% i hvert rom, og maksimalt fire personer kan delta i gruppeaktiviteter.

På kino og teater er kapasiteten begrenset til 33%. Ingen kan komme i grupper på over fire personer. Minst 1,5 meters avstand må opprettholdes til enhver tid mellom gruppene.

Turisme

Hvert establisjement må avgjøre hva kapasiteten kan være i fellesområdene og der det avholdes arrangementer, samt smitteverntiltak for å opprettholde sikkerheten og hygienen til enhver tid.

I nivå 3 og 4 er kapasiteten redusert til 33%, og grupper kan ikke overstige fire personer.

Ferieguider kan utføre aktiviteter med grupper på maks 4 personer per gruppe, og maks 12 personer totalt. I utendørs aktivitete hvor avstanden kan garanteres til enhver tid kan opp til 20 personer delta, men fortsatt i grupper på maks 4 personer.

Aktiv turisme i naturen kan utføres, organisert av autoriserte selskaper, og de nødvendige tiltak for å sikre avstand og sikkerhet må overholdes til enhver tid, inkludert obligatorisk bruk av munnbind.

Saken fortsetter under annonsen.
 

Sport

I nivå 4 kan sport og trening kun utføres utendørs og alene, også hvis sikkerhetsavstanden kan overholdes. Gruppeaktiviteter eller trening hvor avstanden ikke kan overholdes til enhver tid er forbudt.

I tilfeller hvor barn praktiserer sport og det er områder for publikum kan maksimalt to personer komme med hvert barn, og kapasiteten for publikum er da redusert til 33%. Avstand, munnbindkrav og hygieneregler gjelder til enhver tid.

All ikke-profesjonell sport er forbudt dersom avstanden ikke kan garanteres og hvis mer enn 1 deltaker er påkrevd. Profesjonelle sportsarrangementer kan avholdes.

Religiøse samlinger og begravelser

I lukkede rom kan man ikke overstige 33% kapasitet. Det anbefales å utføre gudstjenester ol. digitalt.

Begravelser kan avholdes både offentlig og privat, med obligatorisk bruk av munnbind, god ventilasjon og så lenge sikkerhetsavstanden overholdes til enhver tid. Maksimal kapasitet er 20 personer utendørs og 10 innendørs, enten man bor sammen eller ikke. Kapasiteten er redusert til 33%.

Deltakelse i gravfølget kan maksimalt ha 25 deltakere i tillegg til prest eller annen person som utfører ritualet, og ikke overstige 33% kapasitet. Ved kremering kan maks 5 personer delta under kremeringen.

I religiøse lokaler kan man ikke overstige 50% utendørs og 25% kapasitet innendørs ved religiøse samlinger. Maksimalt 10 personer kan delta i bryllup, dåp ol. Det er anbefalt at man utsetter slike feiringer.

Spillehaller

Spillehaller, bingohaller og andre lignende arenar for tipping eller spill må holde stengt.

Saken fortsetter under annonsen.
 

Strender og naturlige bassenger

Maksimalt 50% kapasitet og effektiv kontroll av kapasiteten må utføres. Grupper kan ikke overstige 4 personer. Kun individuell trening/sport er tillatt, og bare så lenge sikkerhetsavstanden til andre på minst 2 meter kan overholdes til enhver tid.

Kapasiteten i naturlige bassenger begrenses basert på antall brukere i forhold til bassengets størrste, og sikkerhetsavstanden må overholdes til enhver tid. 33% kapasitet kan ikke overstiges.

Marked

Markeder, også de som avholdes utendørs, slik som loppemarked og andre sporadiske arrangementer må ha forhåndsgodkjenning.

Kapasiteten for marked arrangert utendørs kan ikke overstige 33% utendørs og 25% innendørs.

Sykehus

Så lenge nivå 4 gjelder kan beboere på pleiehjem ikke forlate pleiehjemmet, og besøk ved disse er forbudt, utenom i tilfeller der man besøker en pasient som ligger for døden eller i andre situasjoner hvor det er ansett som nødvendig av helsepersonell. Beboere på sykehjem som har hatt Covid-19 og blitt friske og de som har mottatt full vaksinering mot SARS-CoV2 er unntatt fra dette forbudet.

På sykehus er alle besøk forbudt, utenom for mindreårige, gravide kvinner, i følge med person som ligger for døden eller i andre situasjoner der helsepersonellet mener det er nødvendig.