Siste

Dette har du lov til i fase 2 –⁠ den komplette listen


Fra mandag av går Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote og La Palma inn i fase 2 av nedtrappingen. La Gomera, El Hierro og La Graciosa har allerede vært i denne fasen i en uke.

Med en ny fase kommer nye friheter – og ny forvirring. Det er nemlig slik at reglene som blir lagt på toppen av gamle regler gjør det vanskelig for oss dødelige å vite hva vi skal forholde oss til.

I denne saken tar vi for oss alt du trenger å vite om fase 2; hvilke friheter du nå har, og hvilke begrensninger som fortsatt gjelder. Dette blir en lang sak, så finn frem kaffekoppen og len deg tilbake.

Bevegelsesfrihet og sosial kontakt

 • Du kan bevege deg fritt innenfor regionen, så lenge du følger sikkerhets- og hygienereglene, inkludert sikkerhetsavstanden på to meter. Grupper som reiser eller møtes kan ikke overstige 15 personer. Denne grensen gjelder ikke for de som bor sammen.
 • Personer opp til 70 år kan trene og utøve ikke-profesjonell fysisk aktivitet når som helst, unntatt mellom 10-12, og 19-20. 
 • Under sosial kontakt med personer man ikke bor sammen med og under fysisk aktivitet må sikkerhetsavstanden og hygienereglene følges til enhver tid. Sikkerhetsavstanden er på to meter, og kan ikke denne overholdes skal man benytte munnbind. God håndhygiene er påkrevd.
 • Begravelse kan avholdes, med en maksimal grense på 25 deltakere utendørs, eller 15 personer innendørs. Disse grensene gjelder selv om man bor sammen. Gravfølget er begrenset til maksimalt 25 personer, og sikkerhetsavstand og hygieneregler må følges.
 • Oppmøte i kirker og andre arenaer for tilbedelse er lov så lenge man ikke overstiger 50% kapasitet. Sikkerhetsavstanden på to meter skal overholdes, og maksimal kapasitet skal være godt merket på et synlig sted.
 • Bryllup kan avholdes i alle typer fasiliteter, både offentlig og privat, så lenge de ikke overstiger 50% kapasitet. Maksimalt kan 100 personer delta utendørs eller 50 personer innendørs. Sikkerhetsavstand, god hygiene og hostehygiene skal overholdes til enhver tid.
 • Aktiv turisme og turer i naturen er lov for grupper på inntil 20 personer. Aktivitetene skal helst arrangeres etter avtale.
 • Konferanser og møter, både i offentlig og privat regi, er lov. Konferansesenter og arenaer for møte-formål kan åpne.

Handel og tjenester

 • Butikker kan åpne uavhengig av størrelsen på utstillings- og salgsområdet, så lenge de følger disse standardene:
  • Maksimalt 40% av normal kundekapasitet, og hvis butikken har flere etasjer gjelder også en begrensning på 40% i hver etasje.
  • Må garantere en minimumsavstand på 2 meter mellom kundene. Hvis dette ikke er mulig kan kun en kunde bli i butikken.
  • Egne tider for de over 65 år.
  • Salg og markedsføringskampanjer må tilpasses slik at de ikke tiltrekker folkemengder. Hvis en promosjon eller et salg tiltrekker seg folkemengder må aktiviteten stanses om nødvendig.
 • Loppemarked kan åpne, men utstillerkapasiteten må være på en tredjedel av normal kapasitet. Det skal også være tiltak for å begrense folkemengder, slik at sikkerhetsavstanden kan overholdes.
 • Kjøpesenter og kommersielle parker kan åpne, så lenge kunder har mulighet til å bevege seg gjennom fellesområder uten å stanse, og så lenge de følgende kravene blir møtt:
  • Kapasiteten kan ikke overstige 30% i fellesområder, og 40% i butikkene.
  • Rekreasjonsområder slik som lekeplasser og hvilkeområder kan ikke brukes, og skal være avsperret.
  • Bruken av familietoaletter og stellerom er begrenset til en familie av gangen.
  • Bruken av toaletter og stellerom skal kontrolleres av personalet, og renhold skal utføres i henhold til reguleringer.
  • I parkeringsområder skal steder som mange kommer i kontakt med desinfiseres jevnlig. Det skal settes opp stasjoner for hånddesinfeksjon, og betaling med kort anbefales.
 • Hver region har mulighet til å åpne kurs- og utdanningssenter, utenom universiteter. Kjøreskoler kan også åpne, men med en maksimal kapasitet på en tredjedel. Nettbasert opplæring skal prioriteres.

Hotell og uteliv

 • Hoteller og restauranter inne på hoteller kan åpne, så lenge de ikke overstiger 40% kapasitet. Hver enkelt region kan begrense eller utvide denne muligheten fra 30-50 prosent.
 • Nattklubber og diskoteker kan ikke åpne. 
 • Man kan kun spise og drikke sittende ved et eller flere bord, og helst etter forhåndsreservasjon. Ingen form for selvbetjening er tillatt.
 • Du kan bestille mat og drikke for å ta med hjem.
 • Utendørs terrasser beholder sin begrensning på 50%, og grupper kan ikke overstige 10 personer.
 • Stoler, bord og andre kontaktpunkter skal desinfiseres mellom hver kunde.
 • Duker skal skiftes ut mellom kundene, og hånddesinfeksjon bør gjøres tilgjengelig for kundene.
 • Kortbetaling er anbealt, og man skal unngå bruk av felles menyer.
 • Bestikk, glass, duker, tallerkner ol. skal oppbevares lukket og ikke nært steder hvor kunder og ansatte passerer.
 • Selvbetjente produkter slik som tannpirkere, olje- og eddikflasker mm. skal fjernes, og det skal kun benyttes engangstype.
 • For alle tjenester hvor sikkerhetsavstanden på to meter ikke kan overholdes skal personalet bruke beskyttelsesutstyr tilpasset risikonivået, både for å beskytte seg selv og kunden.
 • Hotell- og bofasiliteter for forskere, teknisk personell og vitenskap kan åpne.
 • Underholdning kan ikke utføres for grupper på over 20 personer.
 • Naturparker og taubaner kan åpnes, men med begrensninger i kapasitet og hygienekrav gjeldende.
 • Lukkede områder som brukes for underholdning eller aktiviteter skal luftes ut i to timer før bruk.

Sosiale tjenester

 • Hver enkelt region kan velge å tillate besøk på pleiehjem og bosentre for personer med handikap, samt på eldresenter.
 • Besøk på eldrehjem skal utføres i henhold til reglene som blir bestemt av hver enkelt region.
 • Besøket må avtales på forhånd med pleiehjemmet.

Kulturelle aktiviteter

 • Det blir færre begrensninger for biblioteker, utstillingshaller og monumenter, som må følge disse tiltakene:
  • Rom med informasjons- eller kundeservice må installere fysisk beskyttelse og barrierer i resepsjonen.
  • Plakater med regler og anbefalinger til publikum skal settes opp. Disse skal inkludere regler om sikkerhetsavstand og køregler for å unngå folkemengder.
  • Bygningen må gjennomgå en desinfeksjon av områder tilgjengelig for publikum før de kan gjenåpne. For kulturelle monumenter og kunst skal standardene fra det spanske kulturarvinstituttet følges.
  • Steder som ikke kan garantere sikkerhetsavstanden må sperres av for publikum.
  • Det skal ikke tilbys garderobe eller hittegods.
  • Elementer som er designet for kundekontakt, slik som berøringsskjermer og lydguider med høretelefoner, brosjyrer ol. skal ikke være tilgjengelig.
 • Biblioteker
  • Konsultasjonsaktiviteter kan avholdes så lenge man ikke overstiger en tredjedels kapasitet.
  • Når en bruker forlater en lesestasjon skal denne desinfiseres.
  • Man kan bruke datamaskiner og kataloger, men disse skal vaskes etter bruk.
  • Utlån mellom biblioteker er lov så lenge disse befinner seg i fase 2.
  • Barnerom og fellesområder skal være avsperret.
 • Utstillingsrom kan gjenåpne så lenge man unngår folkemengder. Hygiene og sikkerhetsavstanden må følges, i tillegg til følgende tiltak:
  • Utstillingen må unngå folkemengder og alle aktiviteter som kan tiltrekke seg mange mennesker på en gang.
  • Montering og demontering av midlertidige utstillinger skal utføres på en måte som sørger for at samløp av personell med forskjellige spesialiteter unngås, og sikkerhetsavstanden på to meter skal overholdes til enhver tid.
  • Innsiden av biler som utfører transport skal renses og desinfiseres minst en gang pr. dag, i tillegg til kontaktpunkter på maskinere og verktøy.
  • Hvis flere firmaer står for monteringen skal man sørge for at de forskjellige selskapene opererer til forskjellige tider og dager.
 • Besøk til monumenter og andre kulturelle fasiliteter kan gjenopptas, så lenge kapasiteten ikke overstiger en tredjedel. Ingen andre kulturelle aktiviteter utenom besøk kan avholdes. Følgende krav gjelder:
  • Kun individuelle besøk eller besøk av grupper som bor sammen er lov. Man skal unngå å utføre paralelle aktiviteter som ikke er relatert direkte til besøket.
  • Man skal unngå at arbeidere, forskere og deltakere samles.
  • Områder med stor trafikk skal merkes opp og begrenses.
  • I kirker, katedraler og andre religiøse monumenter skal man følge oppgitte ruter som er ment for å hindre at folk samles. Hvis dette ikke er mulig skal alle bruke maske, og egne tider skal settes opp.
  • Ledelsen ved hvert monument kan nekte folk adgang dersom de har med seg sekker eller bager og andre eiendeler som kan være til fare for sikkerheten.
 • Kino og teater kan gjenåpne så lenge de benytter seg av forhåndstildelte seter, og ikke overstiger en tredjedels kapasitet.
 • For alle andre arenaer for kulturelle programmer og forestillinger gjelder også følgende krav:
  • Hvis arrangementet foregår innendørs kan det ikke overstige en tredjedels kapasitet, og ikke samle mer enn 50 personer.
  • Hvis arrangementet foregår utendørs skal alle gjester forbli i sine seter, og overholde avstanden på to meter.
  • Utendørs arrangementer kan ikke overstige 400 gjester.
  • Tilleggstjenester slik som kafé kan holde åpent.
  • Billettsalg på nettet er anbefalt.

Sport

 • Profesjonelle utøvere skal alltid trene i henhold til sikkerhets- og hygienereglene som er fastsatt av helsemyndighetene.
 • Utøvere kan ikke dele materiell ment for individuell bruk. Alt utstyr som skal deles, inkludert treningsutstyr, vedlikeholdsutstyr og sikkerhetsutstyr, skal desinfiseres mellom hver bruker.
 • Fasilitetene må desinfiseres i henhold til reglene fastsatt av helsemyndighetene.
 • Utøvere knyttet til klubber som deltar i ikke-profesjonelle ligaer kan utføre grunnleggende individuell tredning i treningssenter som er tilgjengelig for klubben, eller i andre fasiliteter som er åpent for offentligheten.
 • Profesjonelle sportsklubber kan utføre komplett trening inkludert gruppeaktiviteter for opp til 14 personer.
 • Trening i profesjonelle klubber og ligaer skal utføres i skift når mulig, og man skal unngå å overstige mer enn 50% kapasitet for utøvere i arenaen eller fasilitetene der man trener.
 • Garderober kan brukes.
 • Tekniske møter kan avholdes for inntil 15 personer, inkludert tekniker, og sikkerhetsreglene skal overholdes.
 • Dommere kan benytte fasilitetene for sin trening på lik linje med profesjonelle utøvere og teknisk personell.
 • Media har ikke tilgang til treningen.
 • Ligaer for profesjonelle kan gjenopptas, men uten publikum og bak lukkede dører. Media kan delta her, og Sportsrådet avgjør på forhånd hvor mange som kan delta som publikum.
 • Treningsbassenger kan åpne, både innendørs og utendørs.
  • Utøvere som er med i klubber får prioritet, samt de som trener som badevakt.
  • Trening skal utføres etter avtale med arenaen.
  • Kapasiteten kan ikke overstige 30%.
  • Bruk av garderober er lov.
  • Kun en trener skal ha tilgang til utøveren hvis mulig. Personer med handikap eller barn som må ha følge er unntatt fra denne regelen.

Bassenger og strender

 • Fritidsbassenger kan åpne for publikum, og alle kan bruke disse, så lenge kapasiteten ikke overstiger 30 prosent. Hvis sikkerhetsavstanden ikke kan overholdes må kapasiteten reduseres.
  • Adgang til basseng er kun etter avtale med fasilitetenes ledelse.
  • Hygiene og smittevern-reguleringer skal være tydelig merket eller sendes over høytaleranlegg.
  • Det skal kunne varsles om evakuering dersom noen får symptomer på Covid-19.
  • Alt utstyr og materiell slik som tau, garderobeskap, medisinskap ol. må vaskes og desinfiseres.
  • Områder og steder som ofte kommer i kontakt med publikum, slik som dørhåndtak og rekkverk skal desinfiseres minst tre ganger pr. dag.
  • Brukere må fordeles i bassenget slik at sikkerhetsavstanden overholdes, ved hjelp av merking, skilting og barrierer. Personlige eiendeler slik som håndklær må holdes innenfor sikkerhetsgrensene.
  • Dusjer i garderoer og fontener kan ikke brukes.
 • Du kan bruke strender i din region. Hver kommune kan iverksette egne tiltak for å begrense folkemengder og sørge for at sikkerhetsavstanden overholdes.
  • Dusjer og toaletter kan i utgangspunktet brukes, men kommunen kan begrense eller forby bruken av dusjer og fotbad. Følg derfor lokal oppmerking og instruksjoner.
  • Badegjester må utvise ansvar i sin bruk av stranden, både miljømessig og helsemessig. Håndklær, solsenger og lignende utstyr skal brukes på en trygg måte og sikkerhetsavstanden på to meter skal overholdes, med unntak av for grupper på inntil 15 personer som bor sammen.
  • Trening, sport og rekreasjonsaktiviteter er lov på stranda, så lenge man utfører denne individuelt og uten fysisk kontakt, med minst to meter mellom deltakerne. Kommunen kan innføre lokale begrensninger eller forbud mot enkelte aktiviteter, så følg lokal oppmerking og instruksjoner fra kommunen.