Siste
Foto: Policia Canaria

Dette skjer når unntakstilstanden avsluttes 9. mai


Slutten på unntakstilstanden nærmer seg med stormskritt. 9. mai går Spania ut av alarmtilstanden og dermed mister regionene og staten en del juridiske mandater for å innføre bestemte coronarestriksjoner.

Når unntakstilstanden er over må alle tiltak godkjennes av domstolene før de kan innføres.

Portforbudet

Hovedsaklig handler dette om smitteverntiltak som begrenser grunnleggende rettigheter, slik som bevegelsesfriheten. Den juridiske paraplyen som unntakstilstanden har vært for regionene har latt de innføre en rekke tiltak på kort varsel som har vært avgjørende for å bekjempe pandemien.

Slutten på unntakstilstanden betyr dermed at det nasjonale portforbudet på nattestid oppheves, med mindre enkeltregioner bestemmer seg for å innføre dette på nytt. I så fall må domstolene godkjenne dette.

Jobber på spreng

De fleste regionsmyndighetene i landet klargjør i disse dager et opplegg som skal gjelde når unntakstilstanden er over.

Noen har allerede kunngjort at det blir lettelser for utelivsbransjen, opphevelser av reiserestriksjoner og portforbud. Catalonia, Andalusia og Castilla y León er blant disse.

Andre har på sin side kjempet hardt for å kunne beholde disse restriksjonene, slik som Navarra, Baskerland, Balearene og Castilla- La Mancha. De ønsker å beholde portforbudet på nattestid, men må altså få domstolene med på dette.

Flere regioner har også gitt opp tanken om å innføre et portforbud etter 9. mai, ettersom de ikke tror at en dommer ville godkjent dette.

Regionshøyesteretten satt for eksempel ned foten i Castilla y León da regionsmyndighetene ønsket å innføre et portforbud to timer tidligere enn angitt i unntakstilstanden.

Fortsatt nasjonale tiltak

At unntakstilstanden ikke lenger gjelder betyr ikke at tiltakene avsluttes. Regionene kan benytte lov om folkehelse fra 2011 og helseloven fra 1986, som gjør det mulig å innføre tiltak for å sikre folkehelsen.

Til forskjell fra i fjor har regionene nå mulighet til å ta opp saken for den spanske høyesteretten dersom de får avslag i regionsdomstolene. Dermed vil høyesterett kunne sette presedens for fremtidige avgjørelser om innføringen av portforbud i spanske regioner.

Regionene kan også under visse omstendigheter kreve at de får innføre egen unntakstilstand i regionene, slik Madrid krevde i oktober i fjor.

Enkelte tiltak som griper inn i rettigheter vil også bestå etter at unntakstilstanden er over.

Spesifikt gjelder dette tiltak innført fra august til oktober i fjor, da det ikke var unntakstilstand.

Dette inkluderer begrenset åpningstid for spisesteder, butikker og hoteller, begrensninger på utelivsbransjen, og forbudet mot å røyke offentlig uten å overholde sikkerhetsavstanden på to meter.

Øyregjeringen vil videreføre tiltak

Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres har gjort det klart at øyregjeringens mål er å beholde streng kontroll over havner og flyplasser, også etter unntakstilstanden.

Denne torsdagen skal han i møte med regjeringsrådet for å avgjøre hvilke muligheter øyregjeringen har for å begrense reising, menneskesamlinger og bevegelsesfrihet fremover.

Kanariøyene har til nå hatt mulighet til å begrense reiser mellom øyene ved behov, noe som har gitt helsemyndighetene relativt god kontroll over smitten på øygruppen.

– Mekanismer må på plass for å gi juridisk dekning til å begrense bevegelsesfriheten på øyene når det er nødvendig, sa Torres under en pressekonferanse tidligere denne uken.

Han viste da spesifikt til mulighetene for å begrense reising mellom øyene.

Trolig får vi vite hvordan øyregjeringen vil løse dette i løpet av kvelden eller på fredag.