Illustrasjon: Envato Elements

Disse kan få halvert husleien


Regjeringen godkjente denne uken en forlengelse av tiltakene for å sikre leietakere under pandemienn. Disse tiltakene har vært gjeldende siden mars i fjor, og sikrer at leietakere får seks måneders lenger varighet på kontrakter som utløper så lenge helsekrisen varer, i tillegg til utsettelse på husleie for personer som oppfyller visse krav.

Begge disse tiltakene gikk ut 31. januar, men er nå fornyet til 9. mai.

Innført i fjor

Under portforbudet i fjor ble det bestemt at leietakere kunne kreve om en forlengese på inntil seks måneder på leiekontrakter som gikk ut. Dette ble gjort for å unngå at personer ble kastet ut under helsekrisen. Opprinnelig skulle dette tiltaket bare gjelde til august, men ble senere forlenget til slutten av januar. Det er altså en forlengelse av denne loven som nå er kunngjort.

Bare én gang

Imidlertid er det kun lagt opp til at leietakere kan kreve én slik forlengelse på kontrakten.

Dermed kan ikke de som allerede har benyttet seg av tiltaket gjøre det på nytt. Men for leietakere som har kontrakter med utløp fra 1. februar til 9. mai kan altså kreve seks måneders forlengelse av sin leieavtale fra huseieren, som da er forpliktet til å akseptere dette uten endringer i de andre betingelsene i kontrakten.

Med andre ord kan ikke huseieren øke leieprisen i perioden, med forlengelsen skjer i en periode hvor prisøkning spesifikt er avtalt i kontrakten.

Sårbare kan få nedsatt leie

Tiltaket for utsettelse og nedsatt leie blir også forlenget til mai.

Leietakere som er i en spesielt sårbare situasjon på grunn av pandemien kan be om å få utsatt husleien, men det er bare eiere som er klassifisert som stor-eiere som er pålagt å innvilge dette. Det vil si eiere som har mer enn 10 eiendommer til utleie, ikke medregnet garasjer og lagringsrom, og mer enn 1500 kvadratmeter bebygd område.

Også kommunale og offentlige utleiere er pålagt å innvilge dette dersom leietakeren oppfyller betingelsene.

Reduksjon eller utsettelse av leie

Eieren kan velge mellom to løsninger for slike leietakere: 50% reduksjon i leien, eller midlertidig utsettelse av innbetaling som senere må innbetales av leietaker i sin helhet.

I begge tilfeller kan tiltaket maksimalt gjelde i inntil fire måneder, og man kan ikke be om et slikt tiltak mer enn én gang. Dermed er det kun de som ikke allerede har benyttet seg av utsettelse eller nedsatt husleie som kan be om dette, og fremdeles gjelder tiltakene kun for de som regnes for å være i en spesielt sårbar økonomisk situasjon.

Samme betingelser som før

De blir ikke gjort endringer i betingelsene for å kunne benytte seg av disse tiltakene.

Alle som har en kontrakt som utløper i perioden fra 1. februar til 9. mai har rett til å be om en seks måneders forlengelse, så lenge de ikke har benyttet seg av denne muligheten før. Det forutsettes også at man ikke i perioden har kommet til en ny enighet med husheier om forlengelse av kontrakten.

Stilles krav

For utsettelse eller nedsatt husleie må leitakeren møte en rekke krav.

Dette inkluderer vesentlig nedsatt inntekt siden pandemien brøt ut, enten på grunn av arbeidsløshet, at man er permittert og får utbetalt ERTE (permitteringslønn), eller redusert arbeidstid for å ta vare på hjelpetrengende.

Situasjonen må føre til at man har fått redusert inntekten til under 3 x grunnbeløpet i Spania, som i 2021 er 564,90 euro per måned.

Husstander med personer som har hjelpetrengende kan likevel ha rett på slike tiltak selv om de overstiger dette beløpet.