Siste

Dobbelt så høy lønnsvekst for ledere sammenlignet med ansatte


Ledere og direktører hadde dobbelt så høy lønnsvekst i forhold til sine ansatte.

Seniorledere tjente i 2019 76.132 euro i året i gjennomsnitt på Kanariøyene. Dette er seks prosent mer enn i fjor. Samtidig har lønnsveksten for ansatte vært 3% i samme periode, til 20.222 euro i året.

Lønnsgapet mellom ledere og ansatte økte i 2019, ifølge en rapport som tar for seg lønnsutviklingen mellom 2007-2019, som ble presentert av ICSA-gruppen og EADA Business School.

Ifølge rapporten tjente ledere i gjennomsnitt 6 prosent mer enn året før, og nådde et gjennomsnitt på 76.132 euro i året. Samtidig var lønnsveksten hos vanlige ansatte på 3 prosent, til et gjennomsnitt på 20.880 euro i året.

Mellomledere ligger omtrent i midten av skalaen, med en lønnsvekst på 4,7%, opp til 38.533 euro i året.

I samme periode har inflasjonen vært lav, noe som har sørget for at alle gruppene har beholdt sin kjøpekraft i 2019.