VIDEO: Vaksineringen av helsepersonell på Doctor Negrín-sykehuset er godt i gang. Det trengs, for nå øker antallet innlagte med Covid-19. Video: Sanidad GobCan

Dobbelt så mange coronapasienter på to uker


Smitteøkningen de siste ukene på Gran Canaria begynner nå å vise seg på sykehusene, som nå merker økt press.

Spesielt Doctor Negrín-sykehuset som dekker nordsiden av øya har merket presset, og denne fredagen var 62 pasienter med Covid-19 innlagt der. Det er mer enn dobbelt så mange som 31. desember, da 30 coronapasienter var innlagt på sykehuset.

12 av pasientene er kritisk syke og er innlagt på instensivavdeling ved Doctor Negrín, som utgjør 20% av intensivkapasiteten ved sykehuset.

Øker beredskapen

Sykehuset opplevde toppen i september, da over 100 pasienter var innlagt med Covid-19. Selv om dagens tall er godt under dette har ledelsen ved sykehuset økt beredskapen for å hindre smittespredning og sikre pasientene som er innlagt.

Dette innebærer også at besøk ved sykehuset nå er strengt begrenset ved flere avdelinger.

To avdelinger – 4B i høyre fløy og 4B i venstre fløy – skal settes av for å ta unna økningen i pasienter med coronaviruset. De to fløyene har til sammen kapasitet på opptil 70 pasienter.

Saken fortsetter under annonsen.
 

Må flytte kritisk syke pasienter

Modulen på intensivavdelingen som er satt av for de mest kritiske pasientene er allerede full, og ti av ti sengeplasser er i bruk. På grunn av dette har andre pasienter med behov for respiratorbehandling blitt flyttet til oppvåkningsavdelingen.

Fagforeningen Asaca påpeker overfor avisen Canarias Ahora at flere operasjoner har blitt utsatt denne uken på grunn av mangelen på anestesipersonell som er i karantene. Ettersom personell også blir omdirigert for å ivareta coronapasienter blir det økt press på andre avdelinger også.

Les også:

Strammer inn reglene på Gran Canaria
 

Bedre på Insular-sykehuset

På Insular-sykehuset som dekker sørsiden av Gran Canaria er forholdene bedre. Her har ikke antallet pasienter med Covid-19 økt nevneverdig de siste ukene, og dette reflekterer hvordan smitteøkningen hovedsaklig foregår nord på øya.

På sykehuset er det 49 innlagte pasienter med Covid-19, som er en økning på fem pasienter de siste 14 dagene. 11 personer er innlagt på Insular sin intensivavdeling, som er en økning på fire pasienter siden 31. desember.

Også her var det over 100 innlagte pasienter med coronaviruset i den andre bølgen, men her forekom dette en måned etter at Doctor Negrín oversteg denne grensen, altså i oktober. Den samme måneden ble det registrert flere utbrudd internt på sykehuset, både på smerteavdelingen og nyreavdelingen.

Saken fortsetter under annonsen.
 

80 pasienter på venterommet

Til tross for at færre coronapasienter enn på Doctor Negrín er det travelt her også. Ifølge ansatte på sykehuset har det i perioder vært over 80 pasienter i venterommet på akutten. Ifølge sykehuset er ikke dette forbundet med en økning i smitten, men sesongbasert sykdom og eldre med helseplager.

Til sammen står pasientene på Doctor Negrín og Insular-sykehusene for rundt 40% av pasientene med Covid-19 på øygruppen.

Denne fredagen kunngjorde Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres innstramminger på Gran Canaria, og trolig vil øya gå fra nivå 2 til nivå 3 på søndag eller mandag. Da innføres i så fall meget strenge tiltak.

 

Vaksineringen av helsepersonell på Tenerife er også godt i gang: