Du kan ha rett på refusjon for coronaprøve tatt i utlandet

Du kan få refusjon for coronaprøve tatt på private legesenter i EU og EØS. Men beløpene er stusselige, sammenlignet med prisene på Kanariøyene. «


Helfo Utland dekker nemlig (deler) av kostnadene, slik at du kan få refusjon for coronaprøve tatt i utlandet. Som turist på Kanariøyene er du overlatt til det private helsevesenet når du skal ta en coronatest, for eksempel før hjemreise. Du kan riktignok få en offentlig, gratis test, hvis du har vært i nærkontakt med en smittet eller har symptomer, men ventetiden er lang og coronatelefonen på Kanariøyene er overbelastet.

LES OGSÅ: Testet positivt? Dette gjelder om du får Covid-19 på Kanariøyene

Kostnadene for alle disse coronaprøvene kan raskt balle på seg. Mange velger derfor å droppe testen, selv om de har symptomer på Covid-19, og tar heller en hjemmetest. Flere som Canariavisen har snakket med, oppgir prisen på en PCR-prøve som en medvirkende årsak. Problemet er at disse hjemmetestene ikke gir tilstrekkelig dokumentasjon på gjennomført Covid-19.

Refusjon for coronaprøve

Men du kan faktisk ha rett på refusjon fra norske helsemyndigheter, dersom du tester deg for Covid-19 på Kanariøyene. Det hele er bakt inn i Helfo-ordningen.

– Helfo kan gi dekning av utgifter til coronatesting tatt på offentlig eller privat behandlingssted i et annet EØS-land, forutsatt at testen er utført av helsepersonell. Corona-selvtest dekkes ikke, forklarer avdelingsdirektør i Helfo utland, Karin Synnøve Jarnæs, til Canariavisen.

Hun utdyper at dette gjelder for midlertidige opphold når du er medlem av norsk folketrygd.

For å ha rett på refusjon må du sende inn en søknad innen seks måneder fra testdato. Du må legge ved spesifisert faktura og betalingsbekreftelse.

Blir likevel ikke gratis

Men selv om du altså kan få refusjon for coronaprøven, betyr ikke det at testen blir gratis. Refusjonsbeløpet er nemlig begrenset.

– Det betyr at dersom faktiske kostnader er høyere enn refusjonsbeløpet, så må det dekkes av medlemmet, forklarer Jarnæs.

På spørsmål om hvilket beløp du kan regne med å få dekket, vil dette variere.

– Refusjonsbeløpet vil blant annet avhenge av om det utføres hurtigtest og/eller PCR-test, på hvilken lokasjon testen utføres, for eksempel teststasjon, laboratorium eller hos legen, og om pasienten er til en konsultasjon hos legen i forbindelse med testen, sier Jarnæs.

Canariavisen har gravd i tallene. Vi har spurt både Helfo og Helsedirektoratet om hvor mye en coronaprøve koster det norske helsevesenet. Svarene vi får spriker noe, men én ting er sikkert: det er stusselige beløp det er snakk om.

For å ta noen eksempler:

En PCR-prøve tatt hos legen i Norge, gir legen rett på 84 kroner inkludert såkalt drifttilskudd, ifølge Helfo.

Helsedirektoratet oppgir at refusjon for analysen av PCR-prøven også kan være en del av din refusjon for coronaprøve tatt i utlandet.

Basert på hvor mye som har blitt utbetalt og hvor mange regninger som har blitt sendt til Helfo, er en gjennomsnittlig refusjon per COVID-19-prøve ca. kroner 190,-. Dette er et vektet gjennomsnitt, basert på flere forskjellige typer analyser som kan utføres.

En antigen hurtigtest tatt hos lege i Norge gir rett på 79 kroner i refusjon, inkludert drifttilskudd. Disse prøvene sendes ikke til lab for analyse.

– Hvis det kreves refusjon fra Helfo for utgifter påløpt i et annet EØS- land, så vil stønadsberettigede utgifter dekkes med inntil det samme beløpet som tilsvarende tjeneste ville blitt dekket med i Norge, forklarer kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik i Helsedirektoratet, til Canariavisen.

Dekker bare en liten del

Eksemplene våre overfor er kun for selve prøvetakingen og analysen. Det inngår derfor ikke konsultasjon hos lege, f.eks. om du har behov for helsesjekk, resepter eller annen samtale.

Hva du derfor ender opp med å måtte betale selv hos en lege i Spania, vil variere. Ettersom alle tilfeller er forskjellige, valgte vi å kun hente ut beløpene for selve prøven.

Prisen for en coronaprøve på Kanariøyene varierer fra 30 - 60 euro for en antigen hurtigprøve (som regel rundt 35 euro). En PCR-test får du fra 55 - 200 euro, og her varierer prisene stort.

Hos den største testleverandøren på Kanariøyene, Red Canaria Laboratorios, ligger en PCR-test på 65 euro, mens antigen-prøver koster 23 euro.

En ting er rimelig sikkert: du vil ende opp med å betale mer for en prøve på Kanariøyene eller i Spania, enn du får refundert fra Helfo. Dette forutsetter såklart at du tar prøven på et privat testsenter.

Benytter du det offentlige systemet skal det blå Helfo-kortet gjelde og gi dekning som normalt.

For mer informasjon om hvem som har rett til dekning og hvordan søke refusjon for coronaprøve i utlandet, se Helse i utlandet - helsenorge.no