Foto: Envato Elements

En av fire personer vil være over 65 år på Kanariøyene i 2035


Kanariøyenes demografi er i sterk endring. I dag utgjør de over 65 år 16,9% av befolkningen, men om bare 15 år vil denne gruppen utgjøre over 25%. En av fire kanariere vil da være 65+.

Det er 380 697 personer over 65 år på øygruppen i dag. Innen to tiår er det forventet at denne aldersgruppen har økt med nesten 60%.

Blir stadig eldre

I møte med en stadig aldrende befolkning har Kanariøyene en rekke utfordringer. Først og fremst mangler man nok plasser på pleiehjem og gode nok fasiliteter. Også pensjonsutbetalinger blir en utfordring i årene fremover.

Som i store deler av verden øker levealderen også på Kanariøyene. Det betyr at også andelen over 80 år vil øke med over 60% på 15 år. I denne aldersgruppen øker behovet for daglig assistanse kraftig.

Befolkningen på Kanariøyene er litt yngre enn resten av Spania i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsalderen på øygruppen er 42,83 år, sammenlignet med 43,85 år på landsbasis.

Fødes for få barn

Samtidig har fruktbarhetsraten på Kanariøyene – antall barnefødsler i forhold til innbyggere i fruktbar alder – gått ned.

Kanariøyene har den nest laveste fruktbarhetsraten i Spania, og bare Asturias-regionen har færre fødsler per innbygger i fruktbar alder.

Også fødselsraten – antall fødsler i forhold til innbyggertall – er lav. Kanariøyene har den femte laveste fødselsraten i Spania, over Asturias, Cantabria, Castilla y León og Galicia.

Det fødes rett og slett ikke nok barn.

Nye muligheter og utfordringer

Den aldrende befolkningen gir ikke bare negative konsekvenser, men åpner også opp for nye muligheter i helsesektoren, også for de eldre som fremdeles er i stand til å bidra i disse yrkene.

Pensjonsutbetalinger i fremtiden er en av de store bekymringene hos myndighetene. Spesielt er det et problem at mange førtidspensjonerer seg, noe som kan føre til tap for trygdekassen.